66. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 66. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 29.9.2023. до 2.10.2023. године

 1. Усвајање записника са 65. седнице Изборног већа Факултета
 2. Утврђивање предлога за избор у звање наставника

Одсек за англистику
Једнога наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Наташа Милићевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Милићевић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика.
Пријављен је један кандидат: др Викторија Кромбхолц.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Викторија Кромбхолц предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: Гордана Ристић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Гордана Ристић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Германистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избору звање

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (општа историја новог века)
Пријављен један кандидат: Мирослав Павловић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Мирослав Павловић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Историја модерног доба (општа историјановог века).
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Историја Средње Европе).
Пријављен један кандидат: др Атила Пфајфер
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Атила Пфајфер предложи у звање доцента за ужу научну област Историја модерног доба (Историја Средње Европе).
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Селка Садиковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Селка Садиковић предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Милан Ољача.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Милан Ољача предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Јелена Ђерманов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јелена Ђерманов предложи у звање редовног професора за ужу научну област Педагогија.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Наташа Танчић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Танчић предложи у звање доцента за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за русинистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика
Пријављен један кандидат: др Ана Римар Симуновић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ана Римар Симуновић предложи у звање доцента за ужу научну област Русинистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика
Пријављен је један кандидат: др Даниела Марчок.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Даниела Марчок предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Словакистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Биљана Бабић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Биљана Бабић предложи у звање доцента за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кадидат: др Никола Таталовић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Никола Таталовић предложи у звање доцента за ужу научну област Филозофске науке.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кандидат: др Станко Влашки.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Станко Влашки предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Филозофске науке.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једнога асистента са докторатом за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Слађана Стаменковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Слађана Стаменковић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика
Пријављена су два кандидата: Рандал Мејџор и Јелена Штефан.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Рандал Мејџор изабере у звање вишег лектора за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за историју
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Археологија
Пријављена су два кандидата: др Гордана Ћирић и др Марија Марић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Марија Марић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Археологија.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија
Пријављена су два кандидата: Тамара Драгојевић и Лана Томчић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Тамара Драгојевић изабере у звање асистента за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области Индустријске и организацијске психологије)
Пријављена су три кандидата: Милана Јованов, Марија Воларов и Ана Иванов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Марија Воларов изабере у звање асистента за ужу научну област Психологија предмети из области Индустријске и организацијске психологије)
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области статистике и методологије у друштвеним наукама)
Пријављена су два кандидата Радомир Белопавловић и Луна Радевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Луна Радевић изабере у звање асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области статистике и методологије у друштвеним наукама)
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
Једнога асистента заужу научну област Психологија (предмети из област Социјалне психологије и Психометрије)
Пријављен је један кандидат: Катарина Машић
Приговора нема.
Комисија предлаже да се Катарина Машић изабере у звање асистента за ужу научну област Психологија (предмети из област Социјлане психологије и Психомтерије)
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области развојне психологије)
Пријављена су два кандидата: Катарина Остојић и Радомир Белопавловић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Катарина Остојић изабере у звање асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области развојне психологије).
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за славистку
Једног асистента за ужу научну област Русистика
Пријављена су три кандидата: Драгана Миомиров, Јелена Јекнић и Марија Кувекаловић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Драгана Миомиров изабере у звање асистента за ужу научну област Русистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за социологију
Једног асистента за ужу научну област Социологија (Увод у социологију, Социологија града, Социологија окружења, Социологија културе)
Пријављен један кандидат: Сара Мејџор.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Сара Мејџор изабере у звање асистента за ужу научну област Социологија (Увод у социологију, Социологија града, Социологија окружења, Социологија културе).
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика (предмети из области Српски језик као страни)
Пријављен један кандидат: Горица Мирковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Горица Мирковић изабере у звање асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика (предмети из области Српски језика као страни).
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српску књижевност
Једног асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (Српска књижевност 1, Српска књижевност 2, Српска књижевност 3, Српска књижевност 4, Књижевност ренесансе и барока, реторика, Јован Јовановић Змај – човек и дело)
Пријављен су 3 кандидата: Јована Војводић, Сања Перић и Растко Лончар.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Јована Војводић изабере у звање асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (Српска књижевност 1, Српска књижевност 2, Српска књижевност 3, Српска књижевност 4, Књижевност ренесансе и барока, реторика, Јован Јовановић Змај – човек и дело).

Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српску књижевност
Једног асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (Преглед поетика, Методологија проучавања књижевности и Теорија књижевности)
Пријављена су четири кандидата: Милица Софинкић, Сања Перић, Растко Лончар и Сара Здравковић.
Кандидаткиња Сања Перић у предвиђеном року ставила је приговор на Извештај Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс.
Комисија је доставила одговор на приговор и предлаже Изборном већу да се Милица Софинкић изабере у звање асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (Преглед поетика, Методологија проучавања књижевности и Теорија књижевности), а да се приговор кандидаткиње не усвоји.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Социјални рад
Два асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика
Пријављена су два кандидата: Јелена Бирманчевић и Наташа Милошевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Јелена Бирманчевић изабере у звање асистента за ужу научну област Социјални
рад и социјална политика.
Комисија предлаже Изборном већу да се Наташа Милошевић изабере у звање асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика.
Гласјау сви

 1. Расписивање конкурса и именовање комисија

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије:

 1. Др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Соња Филиповић-Ковачевић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Биљана Мишић-Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика
Предлог комисије:

 1. Др Милица Пасула, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ивана Пајић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Ана Митревски, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Методика наставе историје и Национлана историја XX века/Историја Југославије)
Предлог комисије:

 1. Др Драгица Кољанин, ванред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Биљана Шимуновић-Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Љубодраг Димић, ред. проф. за ужу научну област Историја Југославије, Филозофски факултет Београд
 4. Др Марко Шуица, ред. проф. за ужу научну област Средњи век, Филозофски факултет Београд
 5. Др Светозар Бошков, ванред, проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за медијске студије
Једног асистента за ужу научну област Новинарство
Предлог комисије:

 1. Др Јелена Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Смиљана Милинков, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Владимир Баровић, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области: Морфологија француског језика, Синтакса француског језика)
Предлог комисије:

 1. Др Драгана Дробњак, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Тијана Ашић, ред. проф. за ужу научну област Француски језик и теорија језичке дисциплине, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
 3. Др Јасмина Дражић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Предлог комисије:

 1. Др Јелена Гинић, ванред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет у Београду
 2. Др Марија Стефановић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Радмила Бодрич, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Предлог комисије:

 1. Др Дојчил Војводић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Марија Стефановић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Биљана Марић, ванред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет у Београду.

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије:

 1. Др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Жарко Бошљаковић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Маја Ђукановић, ред. проф. за ужу научну област Јужнословенска филологија – словеначки језик, Филолошки факултет у Београду.

Социјални рад
Једног асистента за ужу научну област Социјални рад и Социјална политика
Предлог комисије:

 1. Др Јована Шкорић, доц. за ужу научну област Социјални рад и социјална политика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Невенка Жегарац, ред. проф. за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада, Факкултет политичких наука Београд
 3. Др Ивана Михић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад.

 

 1. Мишљење матичног факултета о избору Естер Габрић у звање наставника страног језика за ужу научну област Филолошке науке – Енглеска филологија на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору Естер Габрић у звање наставника страног језика за ужу научну област Филолошке науке – Енглеска филологија на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Веселина Ђуркина у звање редовног професора за ужу научну област Лингвистичке науке – српски језик на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за српски језик и лингвистику дао је позитивно мишљење о избору др Веселина Ђуркина у звање редовног професора за ужу научну област Лингвистичке науке – српски језик на Педагошком факултету у Сомбору.

 1. Мишљење матичног факултета о избору Маше Стојисављевић Дивац у звање наставника страног језика за ужу научну област Стране језик за економисте – немачки језик на Економском факултету у Суботици

Одсек за германистику дао је позитивно мишљење о избору Маше Стојисављевић Дивац у звање наставника страног језика за ужу научну област Стране језик за економисте – немачки језик на Економском факултету у Суботици

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Јелене Јерковић у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика на Технолошком факултету у Новом Саду

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о изору др Јелене Јерковић у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика на Технолошком факултету у Новом Саду.

 1. Доношење Одлуке по приговору Саре Мендреа на Извештај комисије за избор једног сарадника за ужу научну област Румунистика

Изборно веће Филозофског факултета на седници одржаној од 28.4. до 1.5.2023. године донело је Одлуку о избору Еме Дурић у звање сарадника у настави за ужу научну област Румунистика.

На конкурсу су биле пријављене две кандидаткиње: Ема Дурић и Сара Мендреа.

У предвиђеном року за жалбу кандидат Сара Мендреа поднела је приговор дана 30.5.2023. године.

Комисија у саставу доц. др Ивана Иванић, проф. др Вирђинија Поповић и проф. др Александра Блатешић доставиле су дана 28.9.2023. године одговор на приговор.

Разматрајући приговор и одговор на приговор који је доставила Комсија, предлажемо да Изборно веће остане при својој одлуци (са седнице одржане од 28.4. до 1.5.20203. године) и не усвоји приговор Саре Мендреа јер није основан.

Гласају сви.

Врх стране