49. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 49. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

1. Усвајање Записника са 48. седнице Изборног већа

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Археологија (Античка археологија, Културно-историјско наслеђе, Музеологија)
Пријављен један кандидат: др Владимир Михајловић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Владимир Михајловић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Археологија.

Гласају редовни и ванредни професори.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Информатика
Пријављен једна кандидат: др Золтан Гелер.
Приговора нема.
Природно-математички факултет дао је позитивно мишљење о избору др Золтана Гелера (мишљење матичног факултета).
Комисија предлаже Изборном већу да се др Золтан Гелер предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Инфораматика.

Гласају редовни и ванредни професори.

4. Утврђивањe предлогa за избор у звање

Одсек за романистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Пријављен један кандидат: др Сања Маричић-Месаровић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Сања Маричић-Месаровић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Романистика.

Гласају редовни и ванредни професори.

5. Утврђивањe предлогa за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Владимир Михић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Владимир Михић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.

Гласају редовни и ванредни професори.

6. Утврђивањe предлогa за избор у звање

Одсек за српска књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављен једен кандидат др Наташа Половина.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да др Наташу Половину предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

Гласају редовни и ванредни професори.

7. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за хунгарологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика
Пријављен један кандидат: др Елеонора Ковач-Рац.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Елеонора Ковач-Рац предложи у звање редовног професора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика.

Гласају редовн професори.

8. Избор у звање и заснивање радног односа

два виша лектора за ужу научну област Руснистика (Русински језик)
Пријављена су два кандидата: Александар Мудри и Анамариа Рамач Фурман.
Приговора нема.
Комисија предлаже  Изброном већу Факултета да се Александар Мудри изабере у звање вишег лектора за ужу научну област Русинистика.
Комисија предлаже  Изброном већу Факултета да се Анамариа Рамач Фурман изабере у звање вишег лектора за ужу научну област Русинистика.

Гласају сви.

9. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање

Одсек за психологију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Развојне психологије)

Предлог комисије:

 1. др Марија Зотовић-Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јелица Петровић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Татјана Стефановић-Станојевић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за славистику
- једног вишег лектора за ужу научну област Русиситика

Предлог комисије:

 1. др Маја Крстић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Марија Стефановић, ванред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Драгана Поповић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Oдсек за словакистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика

Предлог комисије:
1.
др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
2. др Адам Светлик, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
3. др Миливој Алановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
4. др Далибор Соколовић, ван. проф. за ужу научну област Словакистика, Филолошки факултет, Универзитет у Београду.

Одсек за социологију
- једног асистента за ужу научну област Социологија

Предлог комисије:

 1. др Павле Миленковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јована Чикић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Душан Ристић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за српски језик и лингвистику
- једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика (Савремени српски језик и предмете из Нормативистике, Лексикологије, Морфологије и Синтаксе стандардног српског језика)

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Дражић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Душанка Звекић Душановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Душанка Вујовић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 5. др Јелена Ајџановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за филозофију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Александар Чучковић, ред. проф. за ужу научну област, Филозофске науке, Економски факултет у Суботици.

- једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Марица Рајковић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Мина Ђикановић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад.

- једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Уна Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Горан Рујевић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Дамир Смиљанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад.

10. Мишљење матичног факултета о избору др Милоша Шумоње у звање ванредног професора за ужу научну област Филозофске науке на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за филозофију је дао позитивно мишљење.

11. Мишљење матичног факултета о избору др Драгане Гак у звање доцента за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење.

12. Мишљење мастичног факултета о избору др Руженке Шимоњи Чернак у звање редовног професора за ужу научну област Психолошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

Мишљење Одсека за психологију је у прилогу.

 

                                                                        Декан Филозофског факултета

                                                                Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Врх стране