61. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 61. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем

 1. Усвајање записника са 60. Седнице Изборног већа Факултета
 2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Мирна Радин Сабадош.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Мирна Радин Сабадош предложи у звање редовног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: др Сања Нинковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Сања Нинковић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Германистика.
Гласају ванредни и редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за италијанске и ибероамеричкестудије

Једног наставника сва звања за ужу научну област Романистика (Шпански језик)
Пријављен један кандидат: др Ивана Георгијев
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ивана Георгијев предложи у звање доцента за ужу научну област Романистика (Шпански језик).
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Пријављен један кандидат: др Драгана Поповић
Приговора нема.
Комисија предлаже Избором већу да се др Драгана Поповић предложи у звање доцента за ужу научну област Русистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Марина Курешевић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Марина Курешевић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Јасмина Дражић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јасмина Дражић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају редовни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за историју
Једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века и Помоћне историјске науке)
Пријављен један кандидат: Павле Петковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Павле Петковић бира у звање асистената Историја модерног доба (Национална историја новог века и Помоћне историјске науке)

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
Једног асистента за ужу научну област Романистика (шпански језик и традуктологија).
Пријављена су три кандидата: Александар Танасијевић, Милица Мастило и Јелена Борљин.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Јелена Борљин изабере у звање асистената за ужу научну област Романистика (шпански језик и традуктологија).

 1. Расписивање конкурса и именовање комисије

Одсек за историју

- Једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба (општа историја IX и XX века)
Предлог комисије:

 1. Др Ђорђе Ђурић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Бранко Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Милош Ковић, ред. проф. за ужу научну област Општа историја новог века, Филозофски факултет Београд
 4. Др Мирослав Павловић, доц. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад.

- Једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба (Методика наставе историје и Национална историја XX века/Историја Југославије)
Предлог комисије:

 1. Др Драгица Кољанин, ванред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Биљана Шимуновић Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Марко Шуица, ред. проф. за ужу научну област Средњи век (Методика наставе историје), Филозофски факултет Београд.

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије

- Једног сарадника у настави за ужу научну област Романистика (Шпански језик)
Предлог комисије:

 1. Др Сања Маричић-Месаровић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Бојана Ковачевић-Петровић, доц. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Александра Блатешић, ванред. проф. ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Италијанкси језик)
Предлог комисије:

 1. Др Саша Модерц, ред. проф. за ужу научну област Италијанистик, Филолошки факултет Београд
 2. Др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Никица Михаљевић, ред. проф. за ужу научну област Талијанистика, Филозофски факултет Сплит.

Одсек за компаративну књижевност

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности
Предлог комисије:

 1. Др Жарка Свирчев, виши научни сарадник за ужу научну област Наука о књижевности, Институт за књижевност и ументност у Београду,
 2. Др Владимир Гвозден, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. Др Бојана Стојановић-Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за медијске студије

- Једног асистента за ужу научну област Новинарство (телевизијско новинарство и истраживачко новинарство)
Предлог комисије:

 1. Др Јелена Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Смиљана Милинков, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Бранкица Драшковић, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад.

- Једног асистента са докторатом за ужу уметничку област Камера
Предлог комисије:

 1. Др Дубравка Лазић, ред. проф. за ужу научну област Фотографија, Академија уметности Нови Сад
 2. Мр Никола Секерић, ред. проф. за ужу научну област Камера, Академија уметности Нови Сад
 3. Мр Драган Живанчевић, ред. проф. за ужу научну област Нови ликовни медији, Академија уметности Нови Сад
 4. Др Дејан Пралица, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за педагогију

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Предлог комисије:

 1. Др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Јелена Ђерманов, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Александар Стојановић, ред. проф. за ужу научну област Дидактика, Филозофски факултет Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Предлог комисије:

 1. Др Слађана Зуковић ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Јасмина Клеменовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Мила Бељански, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Педагошки факултет Сомбор.

Одсек за романистику

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области Синтаксе француског језика и Традуктологије)
Предлог комисије:

 1. Др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Љубица Влаховић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Татјана Самарџија, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филолошки факултет Београд.

Одсек за румунистику

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Румунистика
Предлог комисије:

 1. Др Вирђинија Поповић, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Лудмила Браниште, ванред. проф. за ужу научну област Румунски језик, Универзитет Јоан Куза, Јаши, Румунија
 3. Др Ивана Олујић, ванред. проф. за ужу научну област Румунски језик и књижевност Филозофски факултет, Загреб
 4. Др Петар Радосављевић, ванред. проф. за ужу научну област Румуснки језик и књижевност, Филозофски факултет, Загреб
 5. Др Анемари Сореску-Маринковић, виши научни сарадник Балканолошки институт, Београд

- Једног сарадника у настави за ужу научну област Румунистика
Предлог комисије:

 1. Др Ивана Иванић, доц. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Вирђинија Поповић, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад

- Једног асистента за ужу научну област Румунистика
Предлог комисије:

 1. Др Вирђинија Поповић, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Марина Пуја Бадеску, ред. проф. за ужу научу област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Ивана Иванић, доц.  за ужу научну област Румунистика
 4. Др Сорин Данијел Винтила, ванред. проф. за ужу научну област Румунски језик и књижевност, Универзитет Тибискус у Темишвару.

- Једног асистента за ужу научну област Румунистика
Предлог комисије:

 1. Др Марина Пуја Бадеску, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Маријана Дан, ванред. проф. за ужу научну област Румунски језик и књижевност, Филолошки факултет Београд
 3. Др Вирђинија Поповић, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за српску књижевност

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Предлог комисије:

 1. Др Ивана Живанчевић-Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Саду
 2. Др Михајло Пантић, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност: јужнословенска компаратистика, Филолошки факултет Београд
 3. Др Венко Андоновски, ред. проф. за ужу научну област Нова хрватска књижевност, Филолошки факултет Блаже Конески, Скопље

 

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Иване Мијић Немет у звање доцента за ужу научну област Филолошке и књижевне науке на Академији уметности у Новом Саду

Одсек за српску књижевност дао је позитивно мишљење о избору др Иване Мијић Немет у звање доцента за ужу научну област Филолошке и књижевне науке на Академији уметности у Новом Саду

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Соње Пејић у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија на Факултету техничких наука у Новом Саду

Одсек за социологију дао је позитивно мишљење о избору др Соње Пејић у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија на Факултету техничких наука у Новом Саду

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Слободана Саџакова у звање редовног професора за ужу научну област Филозофске науке на Педагошком факултету у Сомбору

Одсек за филозофију дао јепозитивно мишљење о избору др Слободана Саџакова у звање редовног професора за ужу научну област Филозофске науке на Педагошком факултету у Сомбору

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране