42. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 42. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК, 14.02. 2020. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 41. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Одсек за хунгарологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
- Једног асистента за ужу научну област Англистика
- Једног лектора за ужу научну област Англистика

Одсек за германистику
- Једног асистента за ужу научну област Германистика
- Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика

Одсек за педагогију
- Једног асистента за ужу научну област Педагогија

Одсек за романистику
- Једног асистента за ужу научну област Романистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија за предмете из области Опште психологије

Предлог Комисије:

  1. др Сунчица Здравковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,
  2. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,
  3. др Слободан Марковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд

                                                                                    Декан Филозофског факултета
                                                                              Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Врх стране