35. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 35. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК 1. 3. 2019. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 34. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног сарадника за наставу за ужу научну област Германистика
Једног асистента за ужу научну област Германистика

Одсек за педагогију
Једног стручног сарадника за ужу научну област Педагогија

Одсек за романистику
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика

Одсек за српску књижевност
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Одсек за филозофију
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика

Предлог Комисије:

 • др Маја Марковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Наташа Милићевић, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Соња Филиповић Ковачевић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за германистику
Једног асистента  за ужу научну област Германистика

Предлог Комисије:

 • др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Германистика

Предлог Комисије:

 • др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за медијске студије
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Новинарство

Предлог Комисије:

 • др Владимир Баровић, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Драган Станић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Дејан Пралица, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија

Предлог Комисије:

 • др Слађана Зуковић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јелена Ђерманов, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за румунистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Румунистика

Предлог Комисије:

 • др Ивана Иванић, доцент за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Лаура Спариосу, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Даниел-Сорин Винтила, ванред. проф. за ужу научну област Румунски језик и књижевност, Руски језик и књижевност, Универзитет Тибискус, Темишвар, Румунија

Одсек за русинистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика

Предлог Комисије:

 • др Првослав Јанковић, професор емеритус за ужу научну област Педагошке науке – Методика наставе, Педагошки факултет, Сомбор
 • др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јанко Рамач, ред. проф. за ужу научну област Национална историја, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Русинистика

Предлог Комисије:

 • др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјински језик и књижевност, Филолошки факултет, Београд
 • др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ивана Живанчевић Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог Комисије:

 • др Дојчил Војводић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Биљана Марић, доцент за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд
 • др Радослава Трнавац, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог Комисије:

 • др Марија Стефановић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ксенија Кончаревић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд
 • др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

Предлог Комисије:

 • др Павле Миленковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Мирко Савић, ред. проф. за ужу научну област Квантитативни методи у економији, Економски факултет, Суботица
 • др Јасмина Петровић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Ниш

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

Предлог Комисије:

 • др Срђан Шљукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Валентина Соколовска, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Мирјана Бобић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

Предлог Комисије:

 • др Жолт Лазар, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Душан Мојић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд
 • др Дејан Јанковић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, ПоЉопривредни факултет, Нови Сад

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог Комисије:

 • др Владислава Ружић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Душанка Звекић Душановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог Комисије:

 • др Миливој Алановић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гордана Штрбац, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за филозофију
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

Предлог Комисије:

 • др Уна Поповић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Дамир СмиЉанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за хунгарологију
Једног лектора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог Комисије:

 • др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марија Пастор Кичи, ванред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Елеонора Ковач Рац, ванред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Мишљење матичног Факултета о избору др Јелисавете Шафрањ у звање редовног професора за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Веселине Ђуркин у звање ванредног професора за ужу научну област Лингвистичке науке – српски језик на Педагошком факултету у Сомбору.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Бојане Комароми у звање доцента за ужу научну област Страни језик – енглески (Англистика) на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

8. Жалба на Одлуку Филозофског факултета

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

Врх стране