37. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 37. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК, 7. 6. 2019. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 36. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика
Једног асистента за ужу научну област Германистика

Одсек за медијске студије
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Новинарство

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија

Одсек за румунистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Румунистика

Одсек за русинистику
Једног асистента за ужу научну област Русинистика

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног асистента ужу научну област Српски језик и лингвистика

Одсек за филозофију
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог Kомисије:

  1. др Радмила Бодрич, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
  2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
  3. др Весна Лопичић, ред. проф. за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура, Филозофски факултет, Ниш

Одсек за германистику
Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика
Предлог Kомисије:

  1. др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
  2. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
  3. др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за хунгарологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Фолклористика и историја културе на мађарском језику
Предлог Комисије:

  1. др Ева Хожа, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
  2. др Ева Толди, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
  3. др Јудит Рафаи, ванред. проф. за ужу научну област Фолклористика и историја културе на мађарском језику, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

5. Мишљење матичног Факултета о избору Миле Ђуричић у звање наставника страног језика за ужу научну област Светски језици – Руски језик на Техничком факултету Михајло Пупин у Зрењанину.

                                                                               Декан Филозофског факултета
                                                                        Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

 

 

Врх стране