29. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 29. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ПЕТАК 15.12.2017. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 28. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

2. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног лектора за ужу научну област Англистика

Одсек за германистику
Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија

Одсек за русинистику
Једног асистента за ужу научнну област Русинистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисијe за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 1. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Николина Зобеница, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 1. др Смиља Срдић, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд
 2. др Анете Ђуровић, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Миливој Алановић, ванр. проф. за ужу научну Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 1. др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ана Стипанчевић, доцент за ужу научну Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Милица Пасула, доцент за ужу научну Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за медијске студије
Једног асистента за ужу научну област Новинарство

Предлог комисије

 1. др Јелена Клеут, доцент за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Смиљана Милинков, доцент за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Бранкица Драшковић, доцент за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад.

Одсек за психологију
Једног доцента за ужу научну област Психологија

Предлог комисије

 1. др Сунчица Здравковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Петар Чоловић, ванр. проф.  за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Бојан Јаничић, ванр. проф.  за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог комисије

 1. др Предраг Пипер, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд
 2. др Јасмина Грковић Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ксенија Кончаревић, ред.проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије

 1. др Милорад Радовановић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад и академик САНУ
 2. др Ивана Антонић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Владислава Ружић, ред.проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије

 1. др Драган Станић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Горана Раичевић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Јован Делић, ред.проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд

Одсек за филозофију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије

 1. др Миленко Перовић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Анте Човић, ред.проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Загреб
 4. др Жељко Шкуљевић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Зеница

5. Мишљење матичног Факултета о избору др Миливоја Млађеновића у звање ванредног професора за ужу научну област Књижевне науке на Педагошком факултету у Сомбору.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Драгане Гак у звање вишег наставника страног језика за ужу научнну област Англистика на Факултету техничких наука у Новом Саду.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Татјане Крстић у звање доцента за ужу научну област Психологија и др Јелене Срдановић Мараш у звање асистента са докторатом за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

8. Мишљење матичног Факултета о избору др Весне Марковић у звање ванредног професора за ужу научну област Филолошке и књижевне науке на Академији уметности у Новом Саду.

9. Мишљење матичног Факултета о избору др Михаела Антоловића у звање ванредног професора за ужу научну област Историјске науке на Педагошком факултету у Сомбору.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

 

 

 

 

 

 

Врх стране