45. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 45. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.
Гласање почиње 25.9.2020. године у 10 часова.
Гласање се завршава 28.9.2020. године у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 44. седнице Изборног већа Филозофског факултета;

2. Усвајање Пословника о раду Изборног већа Факултета;

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке (Класични језици и античка култура)
Пријављен један кандидат: др Ифигенија Радуловић.
Приговора нема.

Комисија предлаже изборном већу Факултета да се др Ифигенија Радуловић предложи за редовног професора за ужу научну област Класичне науке (Класични језици и античка култура).

За предлог гласају редовни професори.

4. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба(Национална историја новог века, Помоћне историјске науке)
Пријављен један кандидат: др Ненад Нинковић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Ненад Нинковић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века, Помоћне историјске науке).

За предлог гласају редовни и ванредни професори.

5. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика (Национална историја средњег века)
Пријављен један кандидат: др Снежана Божанић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Снежана Божанић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Медијевистика (Национална историја средњег века).

За предлог гласају редовни професори.

6. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја XX века)
Пријављен један кандидат др Драгица Кољанин.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Драгица Кољанин предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Историја модерног доба Национална историја XX века).

За предлог гласају редовни и ванредни професори.

7. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије
једног наставника сва звања за ужу научну област Новинарство
Предложен један кандидат: др Дејан Пралица.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Дејан Пралица предложи у звање редовног професора за ужу научну област Новинарство.

За предлог гласају редовни професори.

8. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије
једног наставника сва звања за ужу научну област Новинарство
Предложен један кандидат: др Владимир Баровић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Владимир Баровић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Новинарство.

За предлог гласају редовни професори.

9. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Дејан Пајић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Дејан Пајић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.

Гласају редовни и ванредни професори.

10. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Ивана Јаковљев.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да др Ивану Јаковљев предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.

Гласају сви чланови Изборног већа.

11. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за славистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Предложен један кандидат: др Анжела Прохорова.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Анжела Прохорова предложи у звање доцента за ужу научну област Русистика.

За предлог гласају сви чланови Изборног већа.

12. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за славистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика (Руска књижевност)
Предложен један кандидат: др Лазар Милентијевић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Лазар Милентијевић предложи у звање доцента за ужу научну област Русистика (Руска књижевност).

За предлог гласају сви чланови Изборног већа.

13. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за социологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Пријављен један кандидат: др Алексеј Кишјухас.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да др Алексеја Кишјухаса предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија.

За предлог гласају редовни и ванредни професори.

14. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за социологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Пријављена су два кандидата: др Душан Ристић и др Никола Млађеновић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Душан Ристић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија.

За предлог гласају редовни и ванредни професори.

15. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за социологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Пријављен један кандидат: др Александар Томашевић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да др Александра Томашевића предложи у звање доцента за ужу научну област Социологија.

Гласају сви чланови Изборног већа.

16. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Миливој Алановић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да др Миливоја Алановића предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

За предлог гласају само редовни професори.

17. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Гордана Драгин.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Гордана Драгин предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

За предлог гласају само редовни професори.

18. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српску књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављена су два кандидата: др Јасмина Јокић и др Наташа Иветић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да др Јасмину Јокић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

За предлог гласају редовни професори.

19. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кандидат: др Горан Рујевић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Горан Рујевић предложи у звање доцента за ужу научну област Филозофске науке.

За предлог гласају сви чланови Изборног већа.

20. Утврђивање предлога за избор у звање

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социјални рад и социјална политика
Пријављен један кандидат: др Јована Шкорић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да др Јовану Шкорић предложи у звање доцента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика.

За предлог гласају сви чланови Изборног већа.

21. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за историју
једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба (Методика наставе историје и Национална историја XX века)
Пријављена су два кандидата: Паулина Човић и мр Милош Црномарковић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да Паулину Човић изабере у звање асистента за ужу научну област Историја модерног доба.

Гласају сви чланови Изборног већа.

22. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
једног асистента за ужу научну област Германистика
Пријављен је један кандидат: Ива Симурдић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да Иву Симурдић изабере у звање асистента за ужу научну област Германистика.

Гласају сви чланови Изборног већа.

23. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
једног асистента за ужу научну област Новинарство
Пријављен је један кандидат: Норберт Шинковић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се Норберт Шинковић изабере у звање асистента за ужу научну област Новинарство.

Гласају сви чланови Изборног већа.

24. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
једног асистента за ужу научну област Англистика (Наука о књижевности)
Пријављена су четири кандидата: Слађана Стаменковић, Јована Петровић, др Саша Векић и Ема Пандрц.
Приговора нема.

Комисја предлаже Изборном већу Факултета да Слађану Стаменковић изабере у звање асистента за ужу научну област Англистика (Наука о књижевности).

Гласају сви чланови Изборног већа.

25. Избор у звање и заснивање радног односа

једног вишег лектора за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: Рандал Мејџор
Приговора нема.

Комисија предлаже изборном већу Факултета да Рандала Мејџора изабере у звање вишег лектора за ужу научну област Англистика.

Гласају сви чланови Изборног већа.

26. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за славистику
једног асистента за ужу научну област Русистика (књижевни предмети)
На објављени конкурс пријавила су се три кандидата: Драгана Валигурски, Лана Јекнић и Миљан Посавчић.
По истеку рока за увид јавности др Даворка Маравић доставила је електронским путем приговор на избор у звање асистента.
Приговор је прослеђен члановима Комсије.

Комисија предлаже да се Драгана Валигурски изабере у звање асистента за ужу научну област Русиситика (књижевни предмети).

Гласају сви чланови Изборног већа.

27. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за словакистика
једног асистента за ужу научну област Словакистика
Пријављен један кандидат: Ана Маргарета Лачок.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да Ану Маргарету Лачок изабере у звање асистента за ужу научну област Словакистикика.

Гласају сви чланови Изборног већа.

28. Избор у звање и заснивање радног односа

Центар за језике
једног лектора за ужу научну област Културе у контакту
Пријављен један кандидат: Наташа Пешић
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да Наташу Пешић, изабере у звање лектора за ужу научну област Културе у контакту.

Гласају сви чланови Изборног већа.

29. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
једног асистента за ужу научну област Германистика

Предлог комисије:

 1. др Сања Нинковић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

једног лектора за ужу научну област Германистика

Предлог комисије:

 1. др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Ана Стипанчевић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ивана Пајић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба

            Предлог комисије:

 1. др Душко Ковачевић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозфски факултет Нови Сад
 2. др Славенко Терзић, научни саветник, Историјски институт Београд, дописни члан САНУ
 3. др Бранко Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за педагогију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија (предмети из области Андрагогије и Интерактивне педагогије)

Предлог комисије:

 1. др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Милица Андевски, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Мила Бељански, доц. за ужу научну област Педагогија, Педагошки факултет у Сомбору.

Одсек психологија
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Социјалне психологије)

Предлог комисије:

 1. др Борис Попов, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Бојана Динић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Јасна Милошевић Ђорђевић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Факултет за медије и комуникације Универзитет Сингидунум.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Опште психологије)

Предлог комисије:

 1. др Душанка Митровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бојана Динић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија
 3. др Војислава Бугарски, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Медицински факултет Нови Сад.

Одсек за социологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија (предмети из области Социологије града, Социологије окружења и Социологије рода)

Предлог комисије:

 1. др Душан Маринковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Срђан Шљукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Мина Петровић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Београд.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија (предмети из области Социолошке теорије и Општа методологија)

Предлог комисије:

 1. др Душан Маринковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Срђан Шљукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Радош Радивојевић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Социологија.

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Свенка Савић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српски језик и лингвистика, професор  емеритус
 3. др Душанка Звекић Душановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

Одсек за хунгарологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Ева Хожа, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са теоријом књижевности, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица
 3. др Каталин Каић, професор емеритус за ужу начну област Фолклористика и историја културе на мађарском језику.

једног наставника (сва звња) за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Ева Толди, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет у Нови Сад
 2. др Ерика Бенце, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ева Хожа, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са теројом књижевности, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица.

Центар за језике
једног лектора за ужу научну област Културе у контакту (јапански и корејски језик, књижевност и култура)

Предлог комисије:

1. др Миливој Алановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
2. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
3. др Лаура Спариосу, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад

30. Измена члана Комисије за писање Извештаја о кандидату пријављеном на конкурс

Одсек за романистику
једног сарадника у настави за ужу научну област Романистика (Италијански језик)
Уместо доц. др Кристијана Екера за члана комисије предлаже се проф. др Љубица Влаховић.

31. Мишљење матичног факултета о избору др Маријана Јелића у звање ванредног професора за ужу научну област Лингвистичке науке – српски језик, на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за српски језик и лингвистику дао је позитивно мишљење о избору др Маријана Јелића у звање ванредног професора за ужу научну област Лингвистичке науке- српски језик.

32. Мишљење матичног факултета о избору др Миле Бељански у звање ванредног професора за ужу научну област Педагошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за педагогију дао је позитивно мишљење о избору др Миле Бељански у звање ванредног професора за ужу научну област Педагошке науке.

33. Мишљење матичног факултета о избору др Љиљане Кнежевић у звање ванредног професора за ужу научну област Енглески језик на Природно-математичкомфакултету у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Љиљане Кнежевић у звање ванредног професора за ужу научну област Енглески језик.

34. Мишљење матичног факултета о избору др Мие Марић у звање редовног професора за ужу научну област Психолошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за психологију дао је позитивно мишење о избору др Мие Марић у звање редовног професора за ужу научну област Психолошке науке.

35. Mишљење матичног факултета о избору др Војиславе Бугарски Игњатовић у звање редовног професора за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

Одсек за психологију дао је позитивно мишење о избору др Војиславе Бугарски Игњатовић у звање редовног професора за ужу научну област Психологија.

36. Мишљење матичног факултета о избору Вука Марковића у звање наставника страног језика (Енглески језик) за ужу научну област Опште образовна и општемедицинска на Медицинском факултету у Новом Саду

Одсек за англаситику дао је позитивно мишљење о избору Вука Марковића у звање наставника страног језика (Енглески језик) за ужу научну област Опште образовна и општемедицинска.

37. Мишљење матичног факултета о избору Данице Станковић у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистика (Енглески језик) на Академији уметности у Новом Саду

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору Данице Станковић у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистика (Енглески језик).

38. Мишљење матичног факултета о избору др Ференца Немета у звање редовног професора за ужу научну област Интердисциплинарна научна област Историја културе на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

Одсек за хунгарологију дао је позитивно мишљење о избору др Ференца Немета у звање редовног професора за ужу научну област Интердисциплинарна научна област Историја културе.

39. Мишљење матичног факултета о избору др Дејана Ђорђићау звање доцента за ужу научну област Педагошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за педагогију дао је позитивно мишљење о избору др Дејана Ђорђића у звање доцента за ужу научну област Педагошке науке.

        Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш с.р.

 

 

Врх стране