31. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 31. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ПЕТАК 27.4.2018. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 30. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Одсек за филозофију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног асистента са докторатом за ужу научнун област Германистика

Одсек за медијске студије
Једног асистента за ужу научну област Новинарство

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија

Одсек за русинистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Русинистика

Одсек за славистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика

Одсек за филозофију
Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за компаративну књижевност
Једног асистента за ужу научну област Светска и компаративна књижевност

Предлог комисије

 • др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Владимир Гвозден, ванр. проф. за ужу научну област, Светска и компаративна књижевност, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Павле Ботић, ванр. проф. за ужу научну област, Светска и компаративна књижевност, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Соња Веселиновић, доцент за ужу научну област, Светска и компаративна књижевност, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија за предмете из области Увода у педагогију и Школске педагогије

Предлог комисије

 • др Светлана Костовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Мара Ђукић, ред. проф. у пензији за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Милка Олјача, професор емеритус за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија за предмете из области Теорије васпитања и Интерактивне педагогије

Предлог комисије

 • др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Радован Грандић, ред. проф. у пензији за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Слађана Зуковић, ванр. проф. за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија за предмете из области Предшколске педагогије и Интерактивне педагогије

Предлог комисије

 • др Јасмина Клеменовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Светлана Костовић, ред. проф. за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Јелена Ђерманов, ванр. проф. за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Педагогија за предмете из области Школске педагогије и Националне историје педагогије

Предлог комисије

 • др Светлана Костовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Светозар Дунђерски, ред. проф. за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Маријана Косановић, ванр. проф. за ужу научну област, Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија за предмете у оквиру модула Опште психологије (на предметима из области Статистике)

Предлог комисије

 • др Дејан Пајић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Петар Чоловић, ванр. проф. за ужу научну област, Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Љилјана Михић, ред. проф. за ужу научну област, Психологија, Филозофски факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија за предмете у оквиру модула из области Индустријске и организационе психологије

Предлог комисије

 • др Небојша Мајсторовић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марија Зотовић Костић, ред. проф. за ужу научну област, Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Јасмина Пекић, ванр. проф. за ужу научну област, Психологија, Филозофски факултет Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Психологија за предмете у оквиру модула из области Педагошке психологије

Предлог комисије

 • др Јасмина Коџопелјић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Снежана Смедеревац, ред. проф за ужу научну област, Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 • др Јелица Петровић, ванр. проф. за ужу научну област, Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 • Јасмина Пекић, ванр. проф. за ужу научну област, Психологија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за румунистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Румунистика

Предлог комисије

 • др Лаура Спариосу, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марина Пуја Бадеску, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Даниел Сорин Винтила, ванр. проф. за ужу научну област Румунски језик и књижевност, Факултет за новинарство, комуникологију и модерне језике, Универзитет Тибискус, Темишвар, Румунија
 • др Предраг Мутавџић, ванр. проф. за ужу научну област, Балканологија и Неохеленистика, Филолошки факултет, Београд

Одсек за славистику
Једног асистента за ужу научну област Русистика

Предлог комисије

 • др Корнелија Ичин, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд
 • др Драгиња Рамадански, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Радослава Трнавац, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за социологију
Једног асистента за ужу научну област Социологија

Предлог комисије

 • др Павле Миленковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Душан Ристић, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Алексеј Кишјухас, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српску књижевност
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије

 • др Слободан Владушић, ванр. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Горана Раичевић, ред. проф за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Зорица Хаџић, ванр. проф. за ужу научну област, Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за филозофију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије

 • др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Миленко Перовић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Александар Чучковић, ред. проф. за ужу научну област, Социологија и Филозофија, Економски факултет, Суботица

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије

 • др Жељко Калуђеровић, ванр. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Миленко Перовић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Бранко Баљ, ред. проф. за ужу научну област, Филозофске науке, Економски факултет, Суботица

5. Именовање комисије за избор у звање

Одсек за русинистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика

Предлог комисије

 • др Првослав Јанковић, професор емеритус, Педагошки факултет Сомбор
 • др Сава Дамјанов, ред. проф за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област, Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Марије Сакач у звање редовног професора за ужу научну област Психолошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Наташе Гојковић у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистичке науке – енглески језик Педагошком факултету у Сомбору.

8. Мишљење матичног Факултета о избору др Анкице Вучковић у звање доцента за ужу научну област Књижевне науке на Педагошком факултету у Сомбору.

9. Мишљење матичног Факултета о избору Дејана Кнежевића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – немачки језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране