28. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 28. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ЧЕТВРТАК 12.10.2017. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 27. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног вишег наставника вештина за ужу научну област Англистика

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века)
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја XX века)
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Археологија

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Одсек за румунистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Румунистика

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
Једног асистента за ужу научну област Новинарство

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија

Одсек за романистику
Једног асистента за ужу научну област Романистика

Одсек за славистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика
Једног лектора за ужу научну област Русистика

Центар за језике
Једног лектора за ужу научну област Културе у контакту
Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије

 1. др Маја Марковић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Сабина Халупка Решетар, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије

 1. др Маја Марковић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Сабина Халупка Решетар, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије

 1. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Катарина Расулић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филолошки факултет, Београд

Одсек за германистику
- Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 1. др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Николина Зобеница, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за историју
- Једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба

Предлог комисије

 1. др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Јулијана Ишпановић Чапо, ванр. проф. за ужу научну област Фолклористика и историја културе на мађарском наставном језику, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Золтан Ђере, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за педагогију
- Једног асистента за ужу научну област Педагогија за предмете из области

Предлог комисије

 1. др Маријана Косановић, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Светлана Костовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за романистику
- Једног асистента за ужу научну област Романистика (предмет Шпански језик)

Предлог комисије

 1. др Јелена Филиповић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, Филолошки факултет, Београд
 2. др Ксенија Шуловић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Тамара Валчић Булић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за русинистику
- Једног асистента за ужу научну област Русинистика

Предлог комисије

 1. др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјинистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Јанко Рамач, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика

Предлог комисије

 1. др Јармила Ходолич, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјинистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Сава Дамјанов, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Јанко Рамач, ред. проф. за ужу научну област национална историја, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за славистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог комисије

 1. др Марија Стефановић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Предраг Пипер, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Дојчил Војводић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Радослава Трнавац, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Мишљење матичног Факултета о избору др Каталин Хегедиш, у звање наставника страног језика за ужу научну област Немачка филологија на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Дејане Прњат, у звање ванредног професора за ужу научну област Културолошке науке и комуникологија на Академији уметности у Новом Саду

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Драгане Францишковић, у звање редовног професора за ужу научну област Српска филологија – Српска књижевност и језик са методиком наставе на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

8. Мишљење матичног Факултета о избору др Мирне Видаковић и Зоре Трнинић Јанић, у звање наставника за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Економском факултету у Суботици.

9. Мишљење матичног Факултета о избору мр Игора Цвијановића, у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

10. Мишљење матичног Факултета о избору др Ане Нешић, у звање доцента за ужу научну област Социологија на Факултету техничких наука у Новом Саду.

11. Мишљење матичног Факултета о избору др Валентине Шобот и др Ксеније Колунџије у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

Врх стране