46. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 46. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

Гласање почиње 23.10.2020. године у 10 часова.
Гласање се завршава 26.10.2020. године у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 45. седнице Изборног већа Филозофског факултета;

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика (Национална историја средњег века)

Пријављен један кандидат: др Милица Кисић Божић.

Приговора нема.

Комисија предлаже изборном већу Факултета да се др Милица Кисић Божић предложи за ванредног професора за ужу научну област Медијевистика.

За предлог гласају редовни и ванредни професори.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Комуникологија

Пријављена су два кандидата: др Јелена Клеут и др Никола Млађеновић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Јелена Клеут предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Комуникологија.

Гласају редовни и ванредни професори.

4. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за романистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Пријављен је један кандидат: др Вања Манић Матић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Вања Манић Матић предложи у звање доцента за ужу научну област Романистика.

Гласају сви чланови Изборног већа.

5. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Пријављен један кандидат: др Гордана Штрбац.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да се др Гордана Штрбац предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

Гласају редовни професори.

6. Расписивање конкурса и именовање комисије

Одсек за историју
- једног асистента са докторатом за ужу научну област Историја модерног доба (Историја Средње Европе)

Предлог комисије:

  1. др Золтан Ђере, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
  2. др Ференц Немет, ванред. проф. за ужу научну област Интердисциплинарна област Историја културе, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
  3. др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
  4. др Мирослав Павловић, доц. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад

Гласаји сви чланови Изборног већа.

                                                                                    Декан Филозофског факултета
                                                                        Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш с.р.

Врх стране