58. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 58. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем и за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са 57. седнице Изборног већа Факултета
 2. Утврђивање предлога за избор у звањe

Одсек за историју

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века, Помоћне историјске науке)

Пријављен један кандидат: др Горан Васин.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Горан Васин предложи у звање редовног професора за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века, Помоћне историјске науке)

Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Археологија (Прасторијска археологија, Културно-историјско наслеђе, Музеологија)

Пријављен један кандидат: др Ивана Живаљевић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Ивана Живаљевић предложи у звање доцента за ужу научну област Археологија (Присторијска археологија, Културно-историјско наслеђе, Музеологија)

Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство

Пријављен један кандидат: др Стефан Јањић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Стефан Јањић предложи у звање доцента за ужу научну област Новинарство.

Гласају сви.

 1. Утрвђивање предлог за избор у звање

Одсек за романистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области Француске књижевности)

Пријављен један кандидат: др Тамара Валчић-Булић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Тамара Валчић-Булић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Романистика (предмети из области Француске књижевности).

Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање наставника

Одсек за славистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Пријављен један кандидат: др Марија Стефановић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Марија Стефановић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Русистика.

Гласају редовни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије

једног асистенат за ужу научну област Романистика (Италијански језик)

Пријављен један кандидат: Јелена Бадовинац.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се Јелена Бадовинац изабере у звање асистента за ужу научну област Романистика (Италијански језик).

Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за славистику

једног вишег лектора за ужу научну област Русистика

Пријављена су три кандидата: Дарја Војводић, Драгана Савин и Драгана Радојичић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се Дарја Војводић предложи у звање вишег лектора за ужу научну област Русистика.

Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за славистику

једног вишег лектора за ужу научну област Русистика

Пријављена су четири кандидата: Лана Јекнић, Марија Кувекаловић, Галина Лукић и Ирена Суботић.

Дана 30.6.2022. године кандидаткиња Лана Јекнић поднела је приговор на Извештај Комисије.

Дана 5.7.2022. године кандидаткиња Марија Кувекаоловић поднела је приговор на Извештај Комисије.

Комисија је доставила одговоре на оба достављена приговора пријављених кандидаткиња.

Комисија предлаже да се Ирена Суботић предложи у звање вишег лектора за ужу научну област Русистика.

            Гласају сви.                         

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Oдсек за славистику

једног асистента са докторатом за ужу научну област Русистика

Пријављен један кандидат: Милина Гавранчић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се Милина Гавранчић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Русистика.

Гласају сви.

 1. Одсек за психологију

једног асистента са докторатом за ужу научну област Психологија

Пријављен један кандидат: др Милан Ољача

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Милан Ољача изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Психологија.

Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику

једног асистента са докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Пријављен један кандидат: др Александра Цолић-Јовановић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Александра Цолић-Јовановић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

Гласају сви.

 1. Именовање комисија и расписивање конкурса за избор у звање

Одсек за англистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Зорица Ђерговић-Јоксимовић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Зоран Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Наташа Миливојевић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Александра Јовановић, ред. проф. за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филолошки факултет у Београду.

Одсек за германистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комисије:

 1. др Иштван Богнер ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Милица Пасула, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Миливој Алановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Анђелка Крстановић Јанковић, ванред. проф. за ужу научну област Специфичне књижевности – њемачка књижевност, Филолошки факултет Бања Лука.

Одсек за германистику

једног асистента за ужу научну област Германистика (Немачки језик)

Предлог комисије:

 1. др Сања Нинковић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Шпански језик)

Предлог комисије:

 1. др Сања Маричић-Месаровић, доц. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бојана Ковачевић-Петровић, доц. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ана Јовановић, ванред. проф. за ужу научну област Хиспанистика, Филолошки факултет Нови Сад
 4. др Јелена Филиповић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанистика, Филолошки факултет Београд.

једног асистента за ужу научну област Романистика (Италијанска књижевност)

Предлог комисије:

 1. др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марио Лигуори, доц. за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Снежана Милинковић, ред. проф. за ужу научну област Италијанска књижевност, Филолошки факултет Београд.

Одсек за психологију

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Менталног здравља и Опште психологије)

Предлог комисије:

 1. др Весна Гаврилов Јерковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марија Зотовић-Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Весна Петровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Факултет за правне и пословне студије "Др Лазар Вркатић", Нови Сад.

Одсек за славистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Марија Стефановић, ванред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Дојчил Војводић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Душанка Мирић, ванред. проф. (у пензији) за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за српски језик и лингвистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Вера Васић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Рајна Драгићевић, ред. проф. за ужу научну област Савремени српски језик, Филолошки факултет Београд.

једног наставника (сва завња) за ужу научну област Српски језик и лингвистика         

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Наташа Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Слободан Павловић, ред.проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Надежда Јовић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик, Филозофски факултет у Нишу.

 

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Весне Булатовић у звање доцента за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Весне Булатовић у звање доцента за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Иване Мишкељин у звање ванредног професора за ужу научну област Лингвистичке науке-енглески језик на Педгошком факултету у Сомбору

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Иване Мишкељин у звање ванредног професора за ужу научну област Лингвистичке науке – енглески језик на Педгошком факултету у Сомбору.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Галине Лукић у звање наставника страног језика и вештина за ужу научну област Светски језици – Руски језик на Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину

Одсек за славистику дао је позитивно мишљење о избору др Галине Лукић у звање наставника страног језика и вештина за ужу научну област Светски језици– Руски језик на Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Нине Бркић Јовановић у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија на Медицинском факултет у Новом Саду

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору др Нине Бркић Јовановић у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија на Медицинском факултет у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Ксеније Колунџије у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору др Ксеније Колунџије у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору Мине Караман и Јелене Лукић у звање сарадника у настави за ужу научну област Психологија на Медицинском факултет у Новом Саду

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору Мине Караман у звање сарадника у настави за ужу научну област Психологија на Медицинском факултет у Новом Саду.

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору Јелене Лукић у звање сарадника у настави за ужу научну област Психологија на Медицинском факултет у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Дејана Прњата у звање редовног професора за ужу научну област Културолошке науке и комуникологија на Академији уметности у Новом Саду

Одсек за медијске студије дао је позитивно мишљење о избору др Дејана Прњата у звање редовног професора за ужу научну област Културолошке науке и комуникологија на Академији уметности у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Бојане Марковић у звање доцента за ужу научну област Педагошке науке на Педагошком факултету у Сомбору

Одсек за педагогију дао је позитивно мишљење о избору др Бојане Марковић у звање доцента за ужу научну област Педагошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Каталин Хегедиш у звање наставника страног језика – немачки језик за ужу научну област немачка филологија на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици

Одсек за германистику дао је позитивно мишљење о избору др Каталин Хегедиш у звање наставника страног језика – немачки језик за ужу научну област немачка филологија на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш с.р.

Врх стране