43. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 43. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

Гласање почиње 18.5.2020. године у 10 часова.
Гласање се завршава 20.5.2020. године у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 42. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Александар Кавгић
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Александар Кавгић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.

ГЛАСАЈУ РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

3. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну Германистика
Пријављен један кандидат: др Николина Зобеница
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Николина Зобеница предложи у звање редовног професора за ужу научну област Германистика.

ГЛАСАЈУ САМО РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ.

4. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке
Пријављен један кандидат: др Александра Смирнов Бркић.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Александра Смирнов Бркић предложи у звање доцента за ужу научну област Класичне науке.

ГЛАСАЈУ СВИ.

5. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Стефан Нинковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Стефан Нинковић предложи у звање доцента за ужу научну област Педагогија.

ГЛАСАЈУ СВИ.

6. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Бојан Јаничић.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Бојан Јаничић преложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.

ГЛАСАЈУ РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ.

7. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Ана Генц.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Ана Генц предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.

ГЛАСАЈУ СВИ.

8. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Пријављен један кандидат: др Кристијан Екер.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Кристијан Екер предложи у звање доцента за ужу научну област Романистика.

ГЛАСАЈУ СВИ.

9. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика
Пријављен један кандидат: др Зузана Тирова.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Зузана Тирова предложи у звање доцента за ужу научну област Словакистика.

ГЛАСАЈУ СВИ.

10. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Душанка Вујовић.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Душанка Вујовић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

ГЛАСАЈУ РЕДОВНИ И ВАНРДНИ ПРОФЕСОРИ.

11. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Страхиња Степанов.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Страхиња Степанов предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистику.

ГЛАСАЈУ РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ.

12. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Сања Париповић Крчмар.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Сања Париповић Крчмар предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

ГЛАСАЈУ РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ.

13. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Студијски програм социјални рад
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социјални рад и социјална политика
Пријављен један кандидат: др Каролина Лендак Кабок.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Каролина Лендак Кабок предложи у звање доцента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика.

ГЛАСАЈУ СВИ.

14. Избор у звање и заснивање радног односа

Једног асистента за ужу научну област Социологија
Пријављен један кандидат: Владан Видицки.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се  Владан Видицки изабере у звање асистента за ужу научну област Социологија.

ГЛАСАЈУ СВИ.

15. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Одсек за историју
- Jедног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика (Национална историја средњег века)

Предлог комисије:

 1. др Ненад Лемајић, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2.  др Синиша Мишић, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет у Београду
 3. др Ђура Харди, редовни професор за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет Нови Сад.

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја XX века, Методика наставе историје).

Предлог комисије:

 1. др Биљана Шимуновић-Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозфоски факултет Нови Сад,
 2. др Љубодраг Димић, ред. проф. за ужу научну област Историја Југославије, редовни члан САНУ, Филозофски факултет у Београду,
 3. др Слободан Бјелица, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад.

- Једног наставника за ужу научну област Класичне науке (Класични језици и Античка култура).

Предлог комисије:

 1. др Војислав Јелић, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет у Београду,
 2. др Бранко Горгиев, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет у Нишу,
 3. др Снежана Ферјанчић, ред. професор за ужу научну област: Класичне науке, Филозофски факултет у Београду.

- Једног асистента за научну област Историја модерног доба (Методика наставе историје и Национална историја XX века)

Предлог комисије:

 1. др Драгица Кољанин, ван. проф за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Биљана Шимуновић-Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Марко Шуица, ван. проф за ужу научну област Средњи век, Филозофски факултет Београд.

Одсек за медијске студије
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Комуникологија

Предлог Комисије:

 1. др Дејан Пралица, ванр. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Зоран Јевтовић, ред. проф. за ужу научну област Комуникологија и новинарство, Филозофски факултет, Ниш,
 3. др Лејла Турчило, ред. проф. за ужу научну област Комуникологија/ Журналистика, Факултет политичких наука, Сарајево, БиХ.

Одсек за психологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из области статистике у психологији и примене информационих технологија у психологији)

Предлог Комисије:

 1. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Љиљана Михић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,
 3. др Слободан Марковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд

Одсек за славистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог Комисије:

 1. др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Душанка Мирић, ванр. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад,
 3. др Маја Крстић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Мелина Панаотовић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Петар Буњак, ред. проф. за ужу научну област Пољска књижевност, Филолошки факултет Београд
 3. др Ирина Анастасијевић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет у Београду

Одсек за српски језик и лингвистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог Комисије:

 1. др Гордана Штасни, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад,
 3. др Свенка Савић, професор емеритус, ужа научна област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Вера Васић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог Комисије:

 1. др Гордана Штасни, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Жарко Бошњаковић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад,
 3. др Надежда Јовић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик, Филозофски факултет, Ниш.

Центар за језике
- једног лектора за ужу научну област Културе у контакту

Предлог комисије:

 1. проф. др Миливој Алановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. проф. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. проф. др Лаура Спариосу, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад

16. Мишљење матичног Факултета о избору др Снежане Штрангарић у звање доцента за ужу научну област Социолошке науке на Педагошком факултету у Сомбору. (Одсек за социологију је дао позитивно мишљење).

17. Мишљење матичног Факултета о избору др Шаму Јаноша у звање ванредног професора за ужу научну област Филолошке науке: Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности и Дидатктичко-методичке науке  на Учитљеском факултету на мађарском наставном језику у Суботици. (Одсек за хунгарологију је дао позитивно мишљење).

                                                                                    Декан Филозофског факултета
                                                                              Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Врх стране