64. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 64. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 30.6.2023. до 3.7.2023. године

 1. Усвајање записника са 63. седнице Изборног већа Факултета
 2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Италијански језик)
Пријављен један кандидат: др Александра Блатешић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Александра Блатешић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Романистика (Италијански језик).
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Хиспанске културе и књижевност)
Пријављен један кандидат: др Бојана Ковачевић-Петровић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Бојана Ковачевић-Петровић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Романистика (Хиспанске културе и књижевност).
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за компаративну књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Стеван Брадић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Стеван Брадић предложи у звање ванредног професора за
ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Станислава Марић-Јуришин.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Станислава Марић-Јуришин предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Педагогија.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Милена Летић-Лунгулов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Милена Летић-Лунгулов предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Педагогија.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Пријављен један кандидат: др Наташа Поповић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Поповић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Романистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за румунистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Румунистика
Пријављен један кандидат: др Ивана Иванић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ивана Иванић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Румунистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српску књижевност

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Жељко Милановић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Жељко Милановић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Гласају редовни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије

Једног асистента са докторатома за ужу научну област Романистика (Италијански језик и традуктологија).
Пријављен један кандидат: др Марија Митић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Марија Митић изабере у звање асистента са докторатома за ужу научну област Романистика (Италијански језик и традуктологија).
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за румунистику

Једног асистента за ужу научну област Румунистика
Пријављен један кандидат: Маринке Мозор
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Маринке Мозор изабере у звање асистент за ужу научну област Румунистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за румунистику

Једног асистента за ужу научну област Румунистика
Пријављен један кандидат: Ђура Миочиновић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ђура Миочиновић изабере у звање асистент за ужу научну област Румунистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику

Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: Милица Шијаковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Милица Шијаковић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Германистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику

Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: Денеш Кобетич
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Денеш Кобетич изабере у звање сарадника у настави за ужу нуачну област Германистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију

Два сарадника у настави за ужу научну област Педагогија
Пријављена су два кандидата: Симона Бекић и Јована Турудић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Симону Бекић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Педагогија.
Комисија предлаже Изборном већу да Јовану Турудић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

 1. Именовање комисија и расписивање конкурса за избор у звање

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије:

 1. Др Маја Марковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Александар Кавгић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Бранимир Станковић, ванред. проф. за ужу научну област Савремени српски језик, Филозофски факултет Ниш.

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије:

 1. Др Зоран Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Владислава Гордић-Петковић, ред.  проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Зорица Ђерговић-Јоксимовић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Александра Јовановић, ред. проф. за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филолошки факултет Београд.

Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика
Предлог комисије:

 1. Др Маја Марковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Наташа Милићевић, доц. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Ивана Ђурић-Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за историју
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Археологија (античка археологија, културно-историјско наслеђе, музеологија)
Предлог комисије:

 1. Др Владимир Михајловић, ванред. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ивана Живаљевић, доц. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Иван Јордовић, ред. проф. за ужу научну област Класичнe науке, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија
Предлог комисије:

 1. Др Станислава Марић-Јуришин, доц. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Оливера Кнежевић-Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Борка Малчић, доц. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области статистике у психологији)
Предлог комисије:

 1. Др Дејан Пајић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Бојан Јаничић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Оливер Тошковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Београд.

Једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области Социјалне психологије и Психометрије)
Предлог комисије:

 1. Др Бојана Бодрожа, доц. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Владимир Михић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Бојана Динић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Бојан Јаничић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад.

Једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из област Развојне психолгије)
Предлог комисије:

 1. Др Марија Зотовић-Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Иван Јерковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Јелица Петровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад.

Једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области статистике и методлогије у друштвеним наукама)
Предлог комисије:

 1. Др Дејан Пајић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Петар Чоловић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Тања Јевремов, доц. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Љиљана Михић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети у оквиру модула из области Индустријске и организацијске психологије)
Предлог комисије:

 1. Др Марија Зотовић-Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултета Нови Сад
 2. Др Јелена Павловић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Београд
 3. Др Мирјана Францешко, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Факултет за правне и пословне студије "Др Лазар Вркатић", Нови Сад.

Једног асистента за ужу научну област Психологија (предмети из области индустријске и организацијске психологије)
Предлог комисије:

 1. др Борис Попов, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јелена Матановић, доц. за за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Љиљана Михић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за русинистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика
Предлог комисије:

 1. др Људимила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјински језик и књижевност, Филолошки факултет Београд
 2. др Миливој Алановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика. Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јасна Ухларик, ванред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика (предмети из области Српски језик као страни)
Предлог комисије:

 1. Др Душанка Звекић-Душновић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Јасмина Дражић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Јелена Ајџановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Биљана Бабић, доц. за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

 

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Жељке Николашевић у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору др Жељке Николашевић у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Викторие Тома Закински у звање доцента за ужу научну област Културолошке науке и комуникологија на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици

Одсек за медијске студије и Одсек за хунгарологију дали су позитивно мишљење о избору др Викторие Тома Закински у звање доцента за ужу научну област Културолошке науке и комуникологија на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Золтана Девевариja у звање редовног професора за научну област Историјске, класичне и археолошке науке – историја на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици

Одсек за историју дао је позитивно мишљење о избору др Золтана Девеварија у звање редовног професора за научну област Историјске, класичне и археолошке науке – историја на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Радета Дамјановића у звање доцента за ужу научну област Психолошке науке на Педагошком факултету у Сомбору

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору др Радета Дамјановића у звање доцента за ужу научну област Психолошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

 1. Мишљење матичног факултета о избору Дејана Кнежевића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик-Немачки језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду

Одсек за германистику дао је позитивно мишљење о избору Дејана Кнежевића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик-Немачки језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране