34. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 34. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК 23. 11. 2018. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 33. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за компаративну књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компартивна књижевност са теоријом књижевности

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Одсек за русинистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног сарадника за наставу за ужу научну област Германистика
Једног лектора за ужу научну област Германистика

Одсек за хунгарологију
Једног асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др БиЉана Мишић Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет, Ниш
 • др Катарина Расулић, ванред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет, Ниш

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Марија Омазић, ред. проф. за ужу научну област хуманистичких знаности, поЉе језикјословЉе, грана англистика, Филозофски факултет, Свеучилиште у Осијеку
 • др Мирна Радин Сабадош, ванред. проф. за ужу научну област Англистика Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог комисије

 • др Зорица Ђерговић Јоксимовић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др ЉиЉана Пешикан Љуштановић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Владислава Гордић Петковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за германистику
- Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика
Предлог комисије

 • др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика,Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног асистента за ужу научну област Германистика
Предлог комисије

 • др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика,Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за историју
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја XX века)
Предлог комисије

 • др Слободан Бјелица, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја XX века), Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Љубодраг Димић, ред. проф. за ужу научну област Историја Југославије, Филозофски факултет, Београд
 • др Миле Бјелајац, научни саветник за ужу научну област Историја XX века, Институт за новију историју Србије, Београд
 • др Предраг Ј. Марковић, научни саветник за ужу научну област Историја XX века, Институт за новију историју Србије, Београд

Одсек за педагогију
- Једног сарадника у настави за ужу научну област Педагогија
Предлог комисије

 • др Јасмина Клеменовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за романистику
- Једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика
Предлог комисије

 • др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Тамара Валчић Булић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Предлог комисије

 • др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ненад Крстић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Селена Станковић, ванред. проф. за ужу научну област Француски језик, Филозофски факултет, Ниш

Одсек за социологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Предлог комисије

 • др Павле Миленковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Срђан ШЉукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Слободан Цвејић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд

Одсек за српску књижевност
- Једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Предлог комисије

 • др Миливој Ненин, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Драган Станић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Љиљана Пешикан Љуштановић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Мишљење матичног Факултета о избору мр Драгане Вуковић Војновић у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране