40. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 40. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК, 22. 11. 2019. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 39. седнице Изборног већа Филозофског факултета
2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за компаративну књижевност
Једног асистента за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности

Одсек за славистику
Једног асистента за ужу научну област Русистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Одсек за англистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог Комисије:

 1. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Биљана Мишић Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет, Ниш

- Једног асистента за ужу научну област Англистика

Предлог Комисије:

 1. др Тања Милићев, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Маја Марковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Наташа Милићевић, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Са

- Једног лектора за ужу научну област Англистика

Предлог Комисије:

 1. др Борислава Ераковић, ванр. проф.  за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Наташа Милићевић, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Јагода Топалов, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за германистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог Комисије:

 1. др Николина Зобеница, ванр. проф.  за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Милица Пасула, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ана Стипанчевић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Јелена Костић-Томовић, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог Комисије:

 1. др Славија Кабић, ред. проф.  за ужу научну област Теорија и повијест књижевности (Њемачка књижевност), Одјел за германистику, Свеучилиште у Задру, Хрватска
 2. др Јелена Костић Томовић, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Марија Клеут, професор емеритус, Универзитет у Новом Саду

- Једног асистента за ужу научну област Германистика

Предлог Комисије:

 1. др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика

Предлог Комисије:

 1. др Милица Пасула, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Николина Зобеница, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ана Стипанчевић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика

Предлог Комисије:

 1. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за историју
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке (Класични језици и античка култура)

Предлог Комисије:

 1. др Ифигенија Радуловић, ванр. проф.  за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Снежана Вукадиновић, ванр. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Жарко Петковић, ванр. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет, Београд

Одсек за романистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Предлог Комисије:

 1. др Жељко Ђурић, ред. проф. за ужу научну област Италијанистика, Филолошки факултет, Београд
 2. др Душица Тодоровић Лакава, ред. проф. за ужу научну област Италијанистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Александра Блатешић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног асистента за ужу научну област Романистика

Предлог Kомисије:

 1. др Сања Маричић Месаровић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Бојана Ковачевић Петровић, доцент за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Тамара Валчић Булић, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за педагогију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија за предмете из области Социјалне педагогије, Лидерства у образовању, Методологије педагошких истраживања и Статистике у педагошким истраживањима

Предлог Комисије:

 1. др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф.  за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Слађана Зуковић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Александар Тадић, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Београд

- Једног асистента за ужу научну област Педагогија за предмете из области Предшколске педагогије

Предлог Комисије:

 1. др Јасмина Клеменовић, ред. проф.  за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

- Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија за предмете из области Менталног здравља, Развојне и педагошке психологије

Предлог Kомисије:

 1. др Весна Гаврилов Јерковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Вељко Јовановић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Весна Петровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија за предмете из области Психометрије

Предлог Kомисије:

 1. др Душанка Митровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Јасмина Коџопељић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Душица Филиповић Ђурђевић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београ

Одсек за словакистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика

Предлог Kомисије:

 1. др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Свенка Савић, професор емеритус, Универзитет у Новом Саду
 3. др Далибор Соколовић, доцент за ужу научну област Словакистика, Филолошки факултет, Београд

Одсек за српски језик и лингвистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог Kомисије:

 1. др Јасмина Дражић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Рајна Драгићевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Милан Ајџановић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факкултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог Kомисије:

 1. др Миливој Алановић, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ивана Антонић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факкултет, Нови Сад
 4. др Владислава Ружић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за филозофију
- Једног асистента са докторатом за ужу научну област Филозофске науке

Предлог Комисије:

 1. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Уна Поповић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Дамир Смиљанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за хунгарологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности

Предлог Kомисије:

 1. др Чила Уташи, ванр. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Харгита Хорват Футо, ванр. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ержебет Чањи, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Золтан Вираг, доцент за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Сегедин, Мађарска

- Једног асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог Kомисије:

 1. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Елеонора Ковач Рац, ванр. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Марија Пастор Кичи, ванр. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Интеркатедарско веће студијског програма Социјални рад
- Једног асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика

Предлог Kомисије:

 1. др Невенка Жегарац, ред. проф. за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд
 2. др Наталија Перишић, ванр. проф. за ужу научну област Социјална политика, Факултет политичких наука, Београд
 3. др Ивана Михић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факкултет, Нови Сад
 4. др Марко Шкорић, ванр. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија за предмете из области теорије и методологије друштвених наука

Предлог Kомисије:

 1. др Марко Шкорић, ванр. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Дејан Јанковић, ванр. проф. за ужу научну област Социологија, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 3. др Ана Рајачић Билиновић, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Факултет
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент са 10 % радног времена

Предлог Kомисије:

 1. др Бранислав Неранџић, ред. проф. за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад
 2. др Ранко Бојанић, ванр. проф. за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад
 3. др Борис Попов, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факкултет, Нови Сад
 4. др Јелена Матановић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Мишљење матичног Факултета о избору др Милке Имброњев у звање наставника страног језика за ужу научну област Светски језици – енглески језик на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Иване Миловановић у звање ванредног професора за ужу научну област Социолошке науке у спорту и физичком васпитању на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

7. Мишљење матичног Факултета о избору Андријане Берић у звање наставника страног језика за ужу научну област Гермнистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

8. Мишљење матичног Факултета о избору др Катарине Ивановић и Војислава Јовановића у звање наставника страног језика за ужу научну област Светски језици – енглески језик на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

9. Мишљење матичног Факултета о избору Сташе Ђокић у звање сарадника у настави за ужу научну област Општемедицинска и општеобразовна (Енглески језик) на Медицинском факултету у Новом Саду.

10. Мишљење матичног Факултета о избору др Браниславе Личен у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

                                                                                    Декан Филозофског факултета
                                                                            Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

 

 

Врх стране