55. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 55. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

1. Усвајање записника са 54. седнице Изборног већа

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Наташа Миливојевић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Миливојевић предложи у звање редовног професора.
Гласају редовни професори.

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
једног лектора за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: Маја Бјелица.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Маја Бјелица предложи у звање лектора за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

4. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за русинистику
једног асистента за ужу научну област Русинистика
Пријављен један кандидат: Ана Римар Симуновић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ана Римар Симуновић предложи у звање асистента за ужу научну област Русинистика.
Гласају сви.

5. Расписивање конкурса и именовање комисије

Одсек за психологију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Клиничке психологије и Психотерапије)

Предлог комисије:

  1. др Љиљана Михић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
  2. др Зденка Нововић, ред. проф. за ужу научну обласз Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
  3. др Војислава Бугарски Игњатовић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Медицински факултет Нови Сад.

6. Мишљење матичног факултета о избору Марије Нићин у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик-Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Одсек за англистку дао је позитивно мишљење о избору Марије Нићин у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик-Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

7. Мишљење матичног факултета о избору др Снежане Бабић-Кекез у звање редовног професора за ужу научну област Педагогија на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Одсек за педагогију дао је позитивно мишљење о избору др Снежане Бабић-Кекез у звање редовног професора за ужу научну област Педагогија на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране