68. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 68. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 29. 11. до 2.12.2023. године

 

 1. Усвајање записника са 67 седнице Изборног већа Филозофског факултета;
 2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Милан Ољача
Приговора нема.
Изборно веће је на седници одржаној од 29.9. до 2.10.2023. године утврдило предлог да се др Милан Ољача предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.

Стручно веће за друштвене науке на седници одржаној 24.10.2023. године донело је закључак којим одлаже давање мишљења о испуњености законских и стручних услова за избор др Милана Ољаче у звање доцента јер у Извештају недостају подаци о приступном предавању.

Комисија у саставу проф. др Петар Чоловић, проф. др Снежана Смедеревац и др Валентина Баић, поступили су по Закључку Стручног већа и предали исправљен извештај.

Извештај се налазио на скраћеном увиду у Билтену Универзитета од 15. до 25.11.2023. године. Приговора није било.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Милан Ољача предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија

Гласају сви.

 1. Именовање комисија и расписивање конкурса

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке

Предлог комисије:

 1. Др Ифигенија Радуловић, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Бранко Георгиев, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за хунгарологију
Једног асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог комисије:

 1. Др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Харгита Хорват-Футо, ред. проф. за ужу научну Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Душанка Звекић Душановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

Центар за језике
Једног лектора за ужу научну област Културe у контакту

Предлог комисије:

 1. Др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Миливој Алановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Јасна Ухларик, ванред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад.

4. Мишљење матичног факултета о избору др Станке Радојчић у звање доцента за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

            Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Станке Радојчић у звање доцента за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш с.р.

 

Врх стране