62. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 62. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 28.4.2023. до 1.5.2023. године

 1. Усвајање записника са 61. седнице Изборног већа Факултета
 2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Пријављен је један кандидат: др Каталин Озер.
Приговора нема.                   
Комисија предлаже Изборном већу да се др Каталин Озер предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Германистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат. др Ива Симурдић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ива Симурдић изабере у звање доцента за ужу научну област Германистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Културе у контакту
Предложен један кандидат: др Марио Лигуори.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Марио Лигуори предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Културе у контакту.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српску књижевност

Jедног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Ђорђе Деспић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ђорђе Деспић изабере у звање редовног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек  за српски језик и лингвистику
Jедног наставника (сва звања)за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Наташа Киш.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Киш предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног лектора за ужу научну област Англистика
Пријављена су два кандидата: Александар Лазић и Давор Мензилџић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Давор Мензилџић изабере у звање лектора за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног сарадника у настави за ужу научну област Англистика
Пријављена су два кандидата: Стефан Ивановић и Нина Кисин.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Стефан Ивановић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за историју
Једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба (Методика наставе историје и Национална историја XX века/Историја Југославије)
Пријављен један кандидат: Паулина Човић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Паулина Човић изабере у звање асистента за ужу научну област Историја модерног доба.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за историју
Једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба (општа историја XIX и XX века)
Пријављен је један кандидат: Вукашин Марић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Вукашин Марић изабере у звање асистента за ужу научну област Историја модерног доба.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
Једног сарадника у настави за ужу научну област Романистика (шпански језик)
Пријављен један кандидат: Анђела Рис. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Анђела Рис изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Романистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
Једног асистента са докторатом за ужу уметничку област Камера
Пријављен један кандидат: др Вукашин Живаљевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Вукашин Живаљевић изабере у звање асистента са докторатом за ужу уметничку област Камера.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
Једног асистента за ужу научну област Новинарство (телевизијско новинарство и истраживачко новинарство)
Пријављен један кадндидат: Сања Кљајић.
Приговора нема.
Комсија предлаже Изборном већу да се Сања Кљајић изабере у звање асистента за ужу научну област Новинарство.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за румунистику
једног сарадника у настави за ужу научну област Румунистика
Пријављена су два кандидата: Ема Дурић и Сара Мендреа.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ема Дурић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Румунистика.
Гласају сви.

 1. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. Др Александар Кавгић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Јагода Топалов, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Бранимир Станковић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик, Филозофски факултет у Нишу.

Једног асистента са докторатом за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. Др Викторија Кромбхолц, доц. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Аријана Лубурић Цвијановић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет у Новом Саду
 3. Др Бојана Вујин, ванред. професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. Др Владислава Гордић-Петковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ивана Ђурић Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Младен Јаковљевић, ред. проф. за ужу научну област Англофона књижевност, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Одсек за германистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика (немачки језик)

Предлог комисије:

 1. Др Бранислав Ивановић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет Београд
 2. Др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Београд
 3. Др Јелена Костић Томовић, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет Београд.

Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика (немачки језик)

Предлог комисије:

 1. Др Сања Нинковић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика (немачки језик)

Предлог комисије:

 1. Др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Сања Нинковић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за историју

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (општа историја новог века)

Предлог комисије:

 1. Др Бранко Бешлин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Војислав Павловић, научни саветник Балканолошки институт САНУ, Београд
 3. Др Ђорђе Ђурић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Историја Средње Европе)

Предлог комисије:

 1. Др Золтан Ђере, ред. проф. за ужу  научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ференц Немет, ред. проф. за ужу научну област Историја културе, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
 3. Др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Мирослав Павловић, доц. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије

Једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика (Италијански језик и традуктологија)

Предлог комисије:

 1. Др Александра Блатешић, ванред.проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Марио Лигуори, доц. за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Сања Маричић-Месаровић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за педагогију

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије:

 1. Др Јелена Ђерманов, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Станислава Марић Јуришин, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Вера Радовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Факултет за образовање учитеља и васпитача Београд.

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије:

 1. Др Светлана Костовић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Мара Ђукић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Вера Радовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Факултет за образовање учитеља и васпитача Београд

Два сарадника у настави за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије:

 1. Др Слађана Зуковић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Оливера Гајић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за психологију

Један наставник (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из област Биолошка психологија и Психологија личности)

Предлог комисије:

 1. Др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Дејан Пајић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Војислава Бугарски Игњатовић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Медицински факултет Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Методологије психолошких истраживања)

Предлог комисије:

 1. Др Петар Чоловић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Валентина Баић, ред. проф. за ужу научну област Психологија криминала, Криминалистичко-поли-цијски универзитет, Криминалисти-чка полицијска академија у Београду.

Одсек за славистику

Једног асистента за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. Др Лазар Милентијевић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Мелина Панаотовић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Наташа Ајџановић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за русинистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика

Предлог комисије:

 1. Др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјински језик и књижевност, Филолошки факултет у Београду
 2. Др Ивана Живанчевић-Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижев-ности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Јулија Драгојловић, доц. за ужу научну област Украјинистика, Филолошки факултет у Београду

Одсек за словакистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика

Предлог комисије:

 1. Др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Адам Светлик, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Јасна Ухларик, ванред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Зузана Чижикова, ванред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филолошки факултет Београд

Одсек за социологију

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија  (Привреда и друштво, Социологија предузетништва, Социјалано предузетништво и социјални маркетинг, Комбиновани методолошки приступ у социологији)

Предлог комисије:

 1. Др Марица Шљукић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Снежана Стојшин, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Дејан Јанковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Пољопривредни факултет Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Социологија (Увод у социологију, Социологија града, Социологија окружења, Социологија културе)

Предлог комисије:

 1. Др Душан Маринковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Душан Ристић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Александар Томашевић, доц. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за српску књижевност

Једног асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (Преглед поетика, Методологија проучавања књижевности и Теорија књижевности)

Предлог комисије:

 1. Др Сања Париповић Крчмар, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижев-ности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ђорђе Деспић, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Драган Станић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (Српска књижевност 1, Српска књижевност 2, Српска књижевност 3, Српска књижевност 4, Књижевност ренесансе и барока, Реторика, Јован Јовановић-Змај – човек и дело)

Предлог комисије:

 1. др Зорица Хаџић Радовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Невена Варница, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Миливој Ненин, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад, дописни члан САНУ

Одсек за српски језик и лингвистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Душанка Звекић-Душановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јасмина Дражић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Весна Крајишник, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик, Филолошки факултет Београд
 4. др Јелена Ајџановић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за филозофију

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет у Новом Саду,
 2. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Александар Чучковић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Економски факултет у Суботици.

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Уна Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Горан Рујевић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Небојша Грубор, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад

Социјални рад

Два асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика

Предлог комисије:

 1. др Јована Шкорић, доц. за ужу научну област Социјални рад и социјална политика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Наталија Перишић, ред. проф. за ужу научну област Социјална политика, Факултет политичких наука, Београд.
 3. др Јована Чикић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад

16. Мишљење матичног факултета о избору др Наташе Гојковић у звање доцента за ужу научну област Књижевне науке – англоамеричка књижевност на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Наташе Гојковић у звање доцента за ужу научну област Књижевне науке – англоамеричка књижевност на Педагошком факултету у Сомбору.

17. Мишљење матичног факултета о избору др Игора Цвијановића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – енглески језик (Англистика) на Пољопривредном факултету у Сомбору.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Игора Цвијановића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – енглески језик (Англистика) на Пољопривредном факултету у Сомбору.

18.Мишљење матичног факултета о избору др Анкице Вучковић у звање доцента за ужу научну област Књижевне науке – српска књижевност на Академији уметности у Новом Саду.

Одсек за српску књижевност да је позитивно мишљење о избору др Анкице Вучковић у звање доцента за ужу научну област Књижевне науке – српска књижевност на Академији уметности у Новом Саду.

19. Мишљење матичног факултета о избору др Јудит Рафаи у звање редовног професора за ужу научну област Фолклористика и историја културе са методиком наставе на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

Одсек за хунгарологију дао је позитивно мишљење о избору др Јудит Рафаи у звање редовног професора за ужу научну област Фолклористика и историја културе са методиком наставе на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

20. Доношење Одлуке по пресуди Управног суда – Одељење Нови Сад број III-10. У.7956/21 (2014).

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране