62. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 62. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 28.4.2023. do 1.5.2023. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 61. sednice Izbornog veća Fakulteta
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen je jedan kandidat: dr Katalin Ozer.
Prigovora nema.                   
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Katalin Ozer predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat. dr Iva Simurdić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Iva Simurdić izabere u zvanje docenta za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu
Predložen jedan kandidat: dr Mario Liguori.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Mario Liguori predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpsku književnost

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Đorđe Despić. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Đorđe Despić izabere u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek  za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja)za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Kiš.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Kiš predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljena su dva kandidata: Aleksandar Lazić i Davor Menzildžić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Davor Menzildžić izabere u zvanje lektora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljena su dva kandidata: Stefan Ivanović i Nina Kisin.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Stefan Ivanović izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Metodika nastave istorije i Nacionalna istorija XX veka/Istorija Jugoslavije)
Prijavljen jedan kandidat: Paulina Čović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Paulina Čović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (opšta istorija XIX i XX veka)
Prijavljen je jedan kandidat: Vukašin Marić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Vukašin Marić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (španski jezik)
Prijavljen jedan kandidat: Anđela Ris. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Anđela Ris izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta sa doktoratom za užu umetničku oblast Kamera
Prijavljen jedan kandidat: dr Vukašin Živaljević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Vukašin Živaljević izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu umetničku oblast Kamera.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo (televizijsko novinarstvo i istraživačko novinarstvo)
Prijavljen jedan kadndidat: Sanja Kljajić.
Prigovora nema.
Komsija predlaže Izbornom veću da se Sanja Kljajić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za rumunistiku
jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Rumunistika
Prijavljena su dva kandidata: Ema Durić i Sara Mendrea.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Ema Durić izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Rumunistika.
Glasaju svi.

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. Dr Aleksandar Kavgić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Jagoda Topalov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Branimir Stanković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet u Nišu.

Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. Dr Viktorija Krombholc, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Arijana Luburić Cvijanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 3. Dr Bojana Vujin, vanred. profesor za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. Dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ivana Đurić Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Mladen Jakovljević, red. prof. za užu naučnu oblast Anglofona književnost, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Odsek za germanistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika (nemački jezik)

Predlog komisije:

 1. Dr Branislav Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet Beograd
 2. Dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Beograd
 3. Dr Jelena Kostić Tomović, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet Beograd.

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika (nemački jezik)

Predlog komisije:

 1. Dr Sanja Ninković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika (nemački jezik)

Predlog komisije:

 1. Dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Sanja Ninković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za istoriju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (opšta istorija novog veka)

Predlog komisije:

 1. Dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Vojislav Pavlović, naučni savetnik Balkanološki institut SANU, Beograd
 3. Dr Đorđe Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Istorija Srednje Evrope)

Predlog komisije:

 1. Dr Zoltan Đere, red. prof. za užu  naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ferenc Nemet, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija kulture, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
 3. Dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Miroslav Pavlović, doc. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za italijanske i iberoameričke studije

Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik i traduktologija)

Predlog komisije:

 1. Dr Aleksandra Blatešić, vanred.prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Mario Liguori, doc. za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Sanja Maričić-Mesarović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za pedagogiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. Dr Jelena Đermanov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Stanislava Marić Jurišin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Vera Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Beograd.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. Dr Svetlana Kostović, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Mara Đukić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Vera Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača Beograd

Dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. Dr Slađana Zuković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za psihologiju

Jedan nastavnik (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblast Biološka psihologija i Psihologija ličnosti)

Predlog komisije:

 1. Dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Dejan Pajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Vojislava Bugarski Ignjatović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Metodologije psiholoških istraživanja)

Predlog komisije:

 1. Dr Petar Čolović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Valentina Baić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija kriminala, Kriminalističko-poli-cijski univerzitet, Kriminalisti-čka policijska akademija u Beogradu.

Odsek za slavistiku

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. Dr Lazar Milentijević, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Melina Panaotović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Nataša Ajdžanović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za rusinistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije:

 1. Dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i književnost, Filološki fakultet u Beogradu
 2. Dr Ivana Živančević-Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književ-nosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Julija Dragojlović, doc. za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet u Beogradu

Odsek za slovakistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 1. Dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Adam Svetlik, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Jasna Uhlarik, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Zuzana Čižikova, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet Beograd

Odsek za sociologiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija  (Privreda i društvo, Sociologija preduzetništva, Socijalano preduzetništvo i socijalni marketing, Kombinovani metodološki pristup u sociologiji)

Predlog komisije:

 1. Dr Marica Šljukić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Snežana Stojšin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Dejan Janković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija (Uvod u sociologiju, Sociologija grada, Sociologija okruženja, Sociologija kulture)

Predlog komisije:

 1. Dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Dušan Ristić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Aleksandar Tomašević, doc. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za srpsku književnost

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (Pregled poetika, Metodologija proučavanja književnosti i Teorija književnosti)

Predlog komisije:

 1. Dr Sanja Paripović Krčmar, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književ-nosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Đorđe Despić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (Srpska književnost 1, Srpska književnost 2, Srpska književnost 3, Srpska književnost 4, Književnost renesanse i baroka, Retorika, Jovan Jovanović-Zmaj – čovek i delo)

Predlog komisije:

 1. dr Zorica Hadžić Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nevena Varnica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Milivoj Nenin, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad, dopisni član SANU

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Dušanka Zvekić-Dušanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jasmina Dražić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vesna Krajišnik, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet Beograd
 4. dr Jelena Ajdžanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za filozofiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet u Novom Sadu,
 2. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Una Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Goran Rujević, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Nebojša Grubor, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad

Socijalni rad

Dva asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika

Predlog komisije:

 1. dr Jovana Škorić, doc. za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Natalija Perišić, red. prof. za užu naučnu oblast Socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Beograd.
 3. dr Jovana Čikić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad

16. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Nataše Gojković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Književne nauke – angloamerička književnost na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Nataše Gojković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Književne nauke – angloamerička književnost na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

17. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Igora Cvijanovića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik – engleski jezik (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Somboru.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Igora Cvijanovića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik – engleski jezik (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Somboru.

18.Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ankice Vučković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Književne nauke – srpska književnost na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Odsek za srpsku književnost da je pozitivno mišljenje o izboru dr Ankice Vučković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Književne nauke – srpska književnost na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

19. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Judit Rafai u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture sa metodikom nastave na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Odsek za hungarologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Judit Rafai u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture sa metodikom nastave na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

20. Donošenje Odluke po presudi Upravnog suda – Odeljenje Novi Sad broj III-10. U.7956/21 (2014).

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane