34. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 34. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK 23. 11. 2018. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 33. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i kompartivna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika za nastavu za užu naučnu oblast Germanistika
Jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za hungarologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr BiLjana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš
 • dr Katarina Rasulić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marija Omazić, red. prof. za užu naučnu oblast humanističkih znanosti, poLje jezikjoslovLje, grana anglistika, Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
 • dr Mirna Radin Sabadoš, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Zorica Đergović Joksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr LjiLjana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Vladislava Gordić Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za germanistiku
- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije

 • dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika,Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije

 • dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika,Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija XX veka)
Predlog komisije

 • dr Slobodan Bjelica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija XX veka), Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija Jugoslavije, Filozofski fakultet, Beograd
 • dr Mile Bjelajac, naučni savetnik za užu naučnu oblast Istorija XX veka, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 • dr Predrag J. Marković, naučni savetnik za užu naučnu oblast Istorija XX veka, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Odsek za pedagogiju
- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije

 • dr Jasmina Klemenović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za romanistiku
- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog komisije

 • dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Tamara Valčić Bulić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog komisije

 • dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Selena Stanković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filozofski fakultet, Niš

Odsek za sociologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Predlog komisije

 • dr Pavle Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Srđan ŠLJukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Slobodan Cvejić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za srpsku književnost
- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije

 • dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru mr Dragane Vuković Vojnović u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane