32. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 32. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 6. 7. 2018. godine sa početkom u 10 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 31. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za komparativnu književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rusinistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusinistika

Odsek za sociologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 • dr Branislav Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika na Filološkom fakultetu u Beogradu
 • dr Jelena Kostić Tomović, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika na Filološkom fakultetu u Beogradu
 • dr Nikolina Zobenica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

- jednog lektora za užunaučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 • .dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Ana Stipančević, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za komparativnu književnost
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • dr Vladimir Gvozden, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za medijske studije
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 • dr Dejan Pralica, vanred. prof. za užu naučnu Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Vladimir Barović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 • dr Dubravka Valić Nedeljković, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za romanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 • dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Tijana Ašić, red. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, FILUM, Kragujevac

Odsek za sociologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 • dr Valentina Sokolovska, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Pavle Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ana Pajvančić-Cizelj, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Akademik Jasmina Grković-Mejdžor, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nataša Dragin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marina Kurešević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jasmina Dražić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpsku književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru mr Aleksandre Breu u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik za ekonomiste – Nemački jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Devavari Zoltana u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorijske i arheološke nauke – Istorija na  Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Slobodana Sadžakova u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

8. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Radeta Damjanovića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

Vrh strane