29. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 29. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 15.12.2017. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

2. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za rusinistiku
Jednog asistenta za užu naučnnu oblast Rusinistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Smilja Srdić, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd
 2. dr Anete Đurović, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Ana Stipančević, docent za užu naučnu Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Milica Pasula, docent za užu naučnu Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije

 1. dr Jelena Kleut, docent za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Smiljana Milinkov, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Brankica Drašković, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Odsek za psihologiju
Jednog docenta za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije

 1. dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Petar Čolović, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Bojan Janičić, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije

 1. dr Predrag Piper, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 2. dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Ksenija Končarević, red.prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije

 1. dr Milorad Radovanović, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad i akademik SANU
 2. dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Vladislava Ružić, red.prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije

 1. dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Jovan Delić, red.prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 1. dr Milenko Perović, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Ante Čović, red.prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Zagreb
 4. dr Željko Škuljević, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Zenica

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Milivoja Mlađenovića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Književne nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Dragane Gak u zvanje višeg nastavnika stranog jezika za užu naučnnu oblast Anglistika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Tatjane Krstić u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija i dr Jelene Srdanović Maraš u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

8. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Vesne Marković u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filološke i književne nauke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

9. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Mihaela Antolovića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorijske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 

 

 

 

 

Vrh strane