27. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 27. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 30.6.2017. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakisitika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za rumunistiku
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za sociologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Interkatedarski studijski program Socijalni rad
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Vladislava Gordić Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Arijana Luburić Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Zorica Đergović Joksimović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije

 • dr Nataša Milivojević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Biljana Radić Bojanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Borislava Eraković, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba/Nacionalna istorija novog veka
Predlog komisije

 • dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Zoltan Đere, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Miloš Jagodić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd
 • dr Boro Bronza, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Banja Luka

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba/Nacionalna istorija novog veka
Predlog komisije

 • dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd
 • dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za pedagogoiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije

 • dr Zoroslav Spevak, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jovana Milutinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jelena Đermanov, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Predlog komisije

 • dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jelena Šakotić Kurbalija, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Vladimir Mihić vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Predlog komisije

 • dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ljiljana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Predlog komisije

 • dr Vladimir Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Bojana Dinić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za romanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu obllast Romanistika
Predlog komisije

 • dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Katarina Melić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost i kultura, FILUM, Kragujevac
 • dr Zorica Bečanović Nikolić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta književnost sa teorijom književnosti, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Žan-Klod Arnu, red. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost XVI veka, Univerzitet u Ruanu, Francuska

Odsek za slavistiku
- Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije

 • dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije

 • dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Anžela Prohorova, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije

 • dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nada Arsenijević, red. prof.  za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije

 • dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nataša Dragin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Slobodan Pavlović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije

 • dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Gordana Štasni, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Štrbac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije

 • dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Vladislav Ružić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za srpsku književnost i jezik
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije

 • dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Zona Mrkalj, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd

Centar za jezike
- Jednog lektora za užu naučnnu oblast Kulture u kontaktu
Predlog komisije

 • dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Laura Spariosu, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Romanistika za predmete Metodika nastave francuskog jezika i francuski jezik
Predlog komisije

 • dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Tamara Valčić Bulić, docent, za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nataša Popović, viši nastavnik veština za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
- Jednog nastavnika za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije

 • dr Jasmina Klemenović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Zoroslav Spevak, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Milka Oljača, profesor emeritus Univerzitet u Novom Sadu

Odsek za romanistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Hispanistika i Španski jezik)
Predlog komisije

 • dr Ksenija Šulović, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Sanja Maričić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Tamara Valčić Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Ivane Miškenjin, u zvanje docenta za užu naučnu oblast Lingvističke nauke-engleski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

Vrh strane