36. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 36. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK 19. 4. 2019. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 35. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija XX veka)

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologiju
Jednog lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog Komisije:

 1. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Biljana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš
 3. dr Milorad Radovanović, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad i akademik SANU

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog Komisije:

 1. dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ljiljana Aćimović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Specifične književnosti – nemačka književnost, Filološki fakultet, Banja Luka
 3. dr Jelena Kostić Tomović, red prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika (Opšta istorija srednjeg veka)
Predlog Komisije:

 1. dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Siniša Mišić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd
 3. dr Janko Ramač, red prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika (Opšta istorija srednjeg veka)
Predlog Komisije:

 1. dr Đura Hardi, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Radivoj Radić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd
 3. dr Nenad Lemajić, red prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija, za predmete iz oblasti Kliničke psihologije
Predlog Komisije:

 1. dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija, za predmete u okviru modula Opšta psihologij (Metodologija psiholoških istraživanja i Psihologija ličnosti)
Predlog Komisije:

 1. dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Petar Čolović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Bojana Dinić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog Komisije:

 1. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Tatjana Samardžija Grek, docent za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog Komisije:

 1. dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Radivoj Mikić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Marine Novakov u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Marine Katić i Ivane Mirović u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 

Vrh strane