36. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 36. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК 19. 4. 2019. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 35. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја XX века)

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологију
Једног лектора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог Kомисије:

 1. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Биљана Мишић Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Ниш
 3. др Милорад Радовановић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад и академик САНУ

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Предлог Комисије:

 1. др Николина Зобеница, ванр. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Љиљана Аћимовић, ванр. проф. за ужу научну област Специфичне књижевности – немачка књижевност, Филолошки факултет, Бања Лука
 3. др Јелена Костић Томовић, ред проф. за ужу научну област Германистикa, Филолошки факултет, Београд

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика (Општа историја средњег века)
Предлог Kомисије:

 1. др Ненад Лемајић, ред. проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Синиша Мишић, ред. проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Београд
 3. др Јанко Рамач, ред проф. за ужу научну област Национална историја, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика (Општа историја средњег века)
Предлог Kомисије:

 1. др Ђура Харди, ванр. проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Радивој Радић, ред. проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Београд
 3. др Ненад Лемајић, ред проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија, за предмете из области Клиничке психологије
Предлог Kомисије:

 1. др Зденка Нововић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Сунчица Здравковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента за ужу научну област Психологија, за предмете у оквиру модула Општа психологиј (Методологија психолошких истраживања и Психологија личности)
Предлог Kомисије:

 1. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Петар Чоловић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Бојана Динић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Предлог Kомисије:

 1. др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ненад Крстић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Татјана Самарџија Грек, доцент за ужу научну област Француски језик, Филолошки факултет, Београд

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Предлог Kомисије:

 1. др Горана Раичевић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Миливој Ненин, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Радивој Микић, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд

5. Мишљење матичног Факултета о избору др Марине Новаков у звање доцента за ужу научну област Социологија на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

6. Мишљење матичног Факултета о избору Марине Катић и Иване Мировић у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

 

 

Врх стране