71. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 71. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 12.04.2024. године до 15.04.2024. године

 1. Усвајање записника са 70. седнице Изборног већа Филозофског факултета (прилог);
 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављена су два кандидата: др Борислава Ераковић и Нина Кисин. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Борислава Ераковић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају ванредни и редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке
Пријављен један кандидат: др Снежана Вукадиновић. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Снежана Вукадиновић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Класичне науке.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија.
Пријављен један кандидат: др Сенка Слијепчевић. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Сенка Слијепчевић предложи у звање доцента за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика.
Пријављен један кандидат: др Ана Маргарета Лачок. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ана Маргарета Лачок предложи у звање доцента за ужу научну област Словакистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија.
Пријављен један кандидат: др Марица Шљукић. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Марица Шљукић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Социологија.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија.
Пријављен један кандидат: др Снежана Стојшин. (прилог1, прилог2, прилог3, прилог4, прилог5)
У току увида јавности приговор на Извештај комисије поднела је проф. др Гордана Вуксановић.
15.3.2024. године, након истека увида јавности проф. др Гордана Вуксановић доставила је допуну приговора на реферат за избор у звање.
Комисија је дана 28.3.2024. године доставила одговор и на допуну приговора.
Комисија предлаже Изборном већу да одбаци приговоре као неосноване и предлаже да се прихвати Извештај комисије o кандидату пријављеном на конкурс и да се др Снежана Стојшин предложи у звање редовног професора за ужу научну област Социологија.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија.
Пријављен један кандидат: др Јована Чикић. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јована Чикић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Социологија.
Гласају редовни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног сарадника у настави за ужу научну област Англистика.
Пријављен један кандидат: Ленка Фаркаш. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ленка Фаркаш изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсека за медијске студије
Једног асистента за ужу научну област Новинарство.
Пријављен један кандидат: Драгана Продановић. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Драгана Продановић изабере у звање асистента за ужу научну област Новинарство.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Oдсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија.
Пријављен један кандидат: Горана Војчић. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Горана Војчић изабере у звање асистента за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Пријављен један кандидат: Марина Шафер. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Марина Шафер изабере у звање асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологију
Једног асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика.
Пријављен један кандидат: Virág Kinga Móricz. (прилог)
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Virág Kinga Móricz изабере у звање асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика.
Гласају сви.

 1. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање

Одсек за германистику
Једног лектора за ужу научну област Германистика (Немачки језик).
Предлог комисије:

 1. др Гордана Ристић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Сања Нинковић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за германистику
Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика (Немачки језик).
Предлог комисије:

 1. др Ана Стипанчевић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Сања Нинковић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика (Немачки језик).
Предлог комисије:

 1. др Сања Нинковић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Гордана Ристић , ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика (Немачки језик).
Предлог комисије:

 1. др Жолт Папишта, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Сања Нинковић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Гордана Ристић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика (Немачки језик).
Предлог комисије:

 1. др Ивана Пајић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања)  за ужу научну област Германистика.
Предлог комисије:

 1. др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Ана Стипанчевић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Марина Петровић Јилих, ванред. проф. за Немачку књижевност и култру и Методику наставе немачког језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика (општа историја средњег века).
Предлог комисије:

 1. Др Ђура Харди, ред. проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ненад Лемајић, ред. проф. за ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Радивој Радић, ред. проф. за у ужу научну област Медијевистика, Филозофски факултет Београд

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Методика наставе – италијански језик).
Предлог комисије:

 1. Др Александра Блатешић, ред. проф за ужу научну област Романистика (Италијански језик), Филозофски факултет Нови Сад.
 2. Др Марио Лигуори, ванред. проф. за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет Нови Сад.
 3. Др Александра Б. Шуваковић, ванред. проф. за ужу научну област Италијански језик и лингвистика, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.

Одсек за медијске студије
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Инжењерство и менаџмент медија (Информациони системи).
Предлог комисије:

 1. Др Золтан Гелер, ванред. проф. за ужу научну област Информатика, Факултет техничких наука, Нови Сад.
 2. Др Ненад Симеуновић, ред. проф. за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад
 3. Др Слободан Морача ред. проф. за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад
 4. Др Данијела Грачанин, ванред. проф. за ужу научну област Производни и услужни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад
 5. Др Драгана Павловић,  ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија.
Предлог комисије:

 1. Др Борка Малчић, доцент за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 2. Др Оливера Гајић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 3. Др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија.
Предлог комисије:

 1. Др Станислава Марић Јуришин, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 2. Др Слађана Зуковић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 3. Др Стефан Нинковић, доцент  за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија.
Предлог комисије:

 1. Др Слађана Зуковић, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 2. Др Биљана Лунгулов, ванр. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 3. Др Милена Летић Лунгулов, ванр. проф.  за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети у оквиру модула из области Психометрије и Психологије насиља).
Предлог комисије:

 1. Др Љиљана Михић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад, Председник комисије.
 2. Др Снежана Смедеревац, ред. проф за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад.
 3. Др Горан Кнежевић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет у Београду.

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области Морфологије француског језика и Синтаксе француског језика).
Предлог комисије:                            

 1. Др Снежана Гудурић, ред.проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад.
 2. Др Веран Станојевић, ред. проф за ужу научну област Романистика, Филолошки факултет Београд.
 3. Др Селена Станковић, ред. проф. за ужу научну област Француски језик и Синтакса француског језика, Филозофски  факултет  Ниш.

Одсек за русинистику
Једног лектора  за ужу научну област Русинистика.
Предлог комисије:

 1. Др Александар Мудри, доцент за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ана Римар Симуновић, доцент за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Наташа Ајџановић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за русистику
Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика .
Предлог комисије:

 1. Др Тијана Балек, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Марија Стефановић, ред. проф.  за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Анжела Прохорова, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. Др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за русистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Предлог комисије:

 1. Др Марија Стефановић, ред. проф.  за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Дојчил Војводић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Душанка Мирић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за социологију
Једног сарадника у настави за ужу научну област Социологија.
Предлог комисије:

 1. др Валентина Соколовска, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Алексеј Кишјухас, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јована Чикић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за хунгарологију
Једног асистента за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности.
Предлог комисије:

 1. др Ева Толди, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Чила Уташи, ванред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јулијана Ишпановић Чапо, ванред. проф. за ужу научну област Фолклористика и историја културе на мађарском језику, Филозофски факултет Нови Сад

 

 1. Мишљење матичног факултета о избору Марине Катић  у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору Марине Катић у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору Марине Новаков у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Одсек за социологију дао је позитивно мишљење о избору Марине Новаков у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш с.р.

Врх стране