25. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 25. седницу Изборног већа Факултета која ће се одржати у ПЕТАК 3.2.2017. године са почетком у 10 часова и 30 минута у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 24. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за романистику
Једног наставника сва звања за ужу научну област Романистика

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Одсек за српску књижевност
Једног наставника сва звања за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Одсек за филозофију
Једног наставника сва звања за ужу научну област Филозофске науке

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног асистента за ужу научну област Англистика
Једног лектора за ужу научну област Англистика

Одсек за историју
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Историја модерног доба

Одсек за компаративну књижевност
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Светска и компартивна књижевност са теоријом књижевности

Одсек за романистику
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије

 • др Мирјана Лончар Вујновић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Косовска Митровица
 • др Весна Лопичић, ред. проф. за ужу научну област Англоамеричка књижевности и култура, Филозофски факултет, Ниш
 • др Предраг Новаков, ред. проф. ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за германистику
Једног асистента за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 • др Јулијана Бели Генц, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Никола Грдинић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Милица Пасула, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије

 • др Радован Грандић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Светлана Костовић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Оливера Кнежевић Флорић, ред. проф. ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Предлог комисије

 • др Зденка Нововић, ред. проф. за ужу научну област Психологију, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др ЉиЉана Михић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јелица Петровић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Предлог комисије

 1. др Душанка Митровић, ред. проф. за ужу научну област Психологију, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Зденка Нововић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Сунчица Здравковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика

Предлог комисије

 • др Мирослав Дудок, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Јармила Ходолич, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Адам Светлик, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног асистента са докторатом за ужу научну област Словакистика

Предлог комисије

 • др Мирослав Дудок, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Ана Макишова, ванр. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Далибор Соколовић, доцент за ужу научну област Словакистика, Филолошки факултет, Београд

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

Предлог комисије

 • др Срђан ШЉукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др ДрагоЉуб Ђорђевић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Машински факултет, Ниш
 • др Душан Маринковић, ред. проф. ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за српски језик и лингвистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије

 • др Јасмина Грковић Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Маја Марковић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Гордана Драгин, ванр. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Зорка Кашић, ред. проф. за ужу научну област Фонетика и лингвистика, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије

 • др Јасмина Грковић Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Слободан Павловић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Наташа Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад  

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије

 • др Ивана Антонић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 • др Едит Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад

5. МишЉење матичног Факултета о избору др Еве Вуков Рафаи, у звање ванредног професора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика на УчитеЉском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

6. МишЉење матичног Факултета о избору Јелене Зивлак, мастера, у звање наставника страног језика на Факултету техничких наука у Новом Саду.

7. МишЉење матичног Факултета о избору Кармелке Барић, у звање наставника страног језика – немачки језик на Грађевинском факултету у Суботици.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                               Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

Врх стране