59. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 59. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

 1. Усвајање записника са 58. седнице Изборног већа
 2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Татјана Милићев
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Татјана Милићев предложи у звање ванредног професора  за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Наташа Милићевић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Милићевић предложи у звање доцента за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Предраг Ковачевић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Предраг Ковачевић предложи у звање доцента за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Гордана Лалић-Крстин
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Гордана Лалић-Крстин предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Вељко Јовановић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Вељко Јовановић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Психологија.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за славистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Пријављен један кандидат: др Тијана Балек
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Тијана Балек предложи у звање доцента за ужу научну област Русистика.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Милан Ајџановић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Милан Ајџановић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистика.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кандидат: др Немања Мићић
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Немања Мићић предложи у звање доцента за ужу научну област Филозофске науке.
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Социјални рад

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социјални рад и социјална политика
Пријављен је један кандидат: др Вера Деспотовић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Вера Деспотовић предложи у звање доцента за ужу научну област Социјaлни рад и социјална политика
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социјални рад и социјалнa политикa
Пријављена су два кандидата и то : др Јелена Танасијевић и Дејан Павловић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јелена Танасијевић предложи у звање доцента за ужу научну област Социјални рад и социјалне политике
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
једног асистента за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: Александар Николић
Приговора нема.
Комисија предлаже да се Александар Николић изабере у звање асистента за ужу научну овласт Германистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
једног асистента за ужу научну област Романистика (Италијанска књижевност)
Пријављен један кандидат: Бранислава Максимовић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Браниславу Максимовић изабере у звање асистента за ужу научну област Романистика (Италијанска књижевност).
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за компаративну књижевност
једног асистента за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: Бранислав Живановић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Бранислав Живановић изабере у звање асистента за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности.
Гласају сви.

 1. Расписивање конкурса и именовање комисија

Одсек за англистику

- једног лектора за ужу научну област Англистика
Предлог комисије:

 1. др Диана Продановић-Станкић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Борислава Ераковић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Бојана Јаковљевић, доц. за ужу научну област Англистика Филозофски факултет Нови Сад

- једног сарадника у настави за ужу научну област Англистика (наука о језику)
Предлог комисије:

 1. др Наташа Милићевић, доц. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бојана Јаковљевић, доц. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јагода Топалов, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за германистика

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика (предмет: Немачка дечија књижевност)
Предлог комисије:

 1. др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу начну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Ивана Пајић, доц. за ужу начну област Германистка Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Тијана Тропин, научни сарадник за ужу научну област Компаративна књижевност, Институт за књижевност и уметност у Београд.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика (Контрастивна лингвистика немачког, српског и мађарског језику)
Предлог комисије:

 1. др Бранислав Ивановић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет београд
 2. др Вера Васић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Софија Биланџија, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет Београд
 4. др Ана Стипанчевић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област германистика (Немачки језик)
Предлог комисије:

 1. др Сања Нинковић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бранислав Ивановић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет Београд
 3. др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије

- једног асистента за ужу научну област Романистика (Шпански језик и традуктологија)
Предлог комисије:

 1. др Сања Маричић Месаровић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бојана Ковачевић Петровић, доц. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Александра Блатешић ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Културе у контакту
Предлог комисије:

 1. др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Владан Бајчета, виши научни сарадник, за ужу научну област Хуманистичке науке, Институт за књижевност и уметност у Београду.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Хиспанске културе и књижевност)
Предлог комисије:

 1. др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Александра Манчић, научни саветник за ужу научну област Хуманистичке науке (наука о књижевности), Институт за књижевност и уметност у Београду
 3. др Владимир Карановић, ванред. проф. за ужу научну област Хиспанистика (Шпанска књижевност) Филолошки факултет Београд
 4. др Маја Шабец, ванред. проф. за ужу научну област Хиспанистика (шпанска и хиспаноамеричка књижевност), Филозофски факултет у Љубљани.

Одсек за историју

- једног асистента за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века и Помоћне историјске науке)
Предлог комисије:

 1. др Горан Васин, ванред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ненад Нинковић, ванред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за српски језик и лингвистику

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије:

 1. др Ивана Антонић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика
 2. др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултета Нови Сад
 3. др Срето Танасић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српски језик, Филозофски факултет у Нишу

Одсек за српску књижевност

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са  теоријом књижевности
Предлог комисије:

 1. др Драган Станић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Горана Раичевић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јован Делић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет у Београду.
 1. Мишљење матичног факултета о избору др Михаела Антоловића у звање редовног професора за ужу научну област Историјске науке на Педагошком факултету у Сомбору

Одсек за историју дао је позитивно мишљење о избору др Михаела Антоловића у звање редовног професора за ужу научну област Историјске науке на Педагошком факултету у Сомбору

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Миливоја Млађеновића у звање редовног професора за ужу научну област Књижевне науке на Педагошком факултету у Сомбору

Одсек за српску књижевност дао је позитивно мишљење о избору др Миливоја Млађеновића у звање редовног професора за ужу научну област Књижевне науке на Педагошком факултету у Сомбору

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Валентине Шобот у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о избору др Валентине Шобот у звање доцента за ужу научну област Психологија на Медицинском факултету у Новом Саду.

Врх стране