67. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 67. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 10. до 13.11.2023. године

 1. Усвајање записника са 66. седнице Изборног већа Филозофског факултета;
 2. Утврђивање предлога за избору звање

Одсек за англаситику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Tатјана Милићев.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Татјана Милићев предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Аријана Лубурић-Цвијановић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Аријана Лубрић Цвијановић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Борис Попов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Борис Попов предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Тања Јевремов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Тања Јевремов предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за русинистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русиниситика
Пријављен један кандидат: др Александар Мудри.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Александар Мудри предложи у звање доцента за ужу научну област Русинистика.
Гласају сви.

 1. Расписивање конкурса и именовање комисије

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Мирна Радин Сабадош, ред. проф.за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Марија Омазић, ред. проф. за ужу научну област хумнаистичких наука, поље језикословље, грана англистика, Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера Осијек.

Одсек за медијске студије
Једнога асистента за ужу научну област Новинарставо

Предлог комисије:

 1. др Дејан Пралица, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јелена Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Смиљана Милинков, ванред.проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за педагогију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије:

 1. др Слађана Зуковић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Оливера Кнежевић-Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Вера Спасеновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Београд.

Одсек за педагогију
Једног асистента за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Клеменовић, ред.проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Станислава Марић-Јуришин, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Борка Малчић, доц. за у ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика

Предлог комисије:

 1. др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јасна Ухларик, ванред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофкси факултет Нови Сад
 3. др Стефан Пауновић-Родић, доц. за ужу научну област Словакистика, Филолошки факултет Београд.

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија (Увод у социолошки метод, Квантитативни метод у социологији, Социологија миграција, Методика наставе социологије, Комбиновани методолошки приступи у социологији)

Предлог комисије:

 1. др Павле Миленковић, ред.проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Срђан Шљукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Слободан Цвејић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Београд.
 1. Мишљење матичног факултета о избору мр Александра Јагровића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик-Енглески језик (Англистика) на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору мр Александра Јагровића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик-Енглески језик (Англистика) на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

 1. Мишљење матичног факултета о избору др Бојане Комароми у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик-Енглески језик (Англистика) на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Бојане Комароми у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик-Енглески језик (Англистика) на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Врх стране