33. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 33. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК 28. 9. 2018. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 32. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Одсек за педагогију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија

Одсек за психологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за романистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Одсек за румунистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Румунистика

Одсек за филозофију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
- Једног асистента за ужу научну област Новинарство

Одсек за српску књижевност
- Једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске         књижевности са теоријом књижевност
- Једног асистента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Одсек за психологију
- Једног асистента за ужу научну област Психологија

Одсек за славистику
- Једног асистента за ужу научну област Русистика

Одсек за социологију
- Једног асистента за ужу научну област Социологија

Одсек за српски језик и лингвистику
- Једног асистента са за ужу научну област Српски језик и лингвистика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије

 1. др Ивана Ђурић Пауновић, ванр. проф.  за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Владислава Гордић Петковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Александра Јовановић, ред. проф. за ужу научну област Енглеска и америчка књижевност, Филолошки факултет, Београд

Одсек за германистику
- Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика

Предлог комисије

 1. др Сања Нинковић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Гордана Ристић, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Каталин Озер, доцент за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за филозофију
- Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије

 1. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Мина Ђикановић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Уна Поповић, доцент за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за хунгарологију
- Једног асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог комисије

 1. др Ирен Ланц, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Елеонора Ковач Рац, ванр. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Ержебет Чањи, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком, Филозофски факултет, Нови Сад
 5. др Ева Вуков Рафаи, ванр. проф. за ужу научну област Филолошке науке – општа и мађарска лингвистика, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

5. Мишљење матичног Факултета о избору мр Александра Јагровића у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – Енглески (Англистика) на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Радмиле Богосављевић у звање доцента за ужу научну област Педагошке науке на Педагошком факултету у Сомбору.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Јелене Јерковић у звање доцента за ужу научну област Англистика на Технолошком факултету у Новом Саду.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране