33. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 33. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK 28. 9. 2018. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 32. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rumunistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za filozofiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za srpsku književnost
- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske         književnosti sa teorijom književnost
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za psihologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za slavistiku
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog asistenta sa za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije

 1. dr Ivana Đurić Paunović, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Vladislava Gordić Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Aleksandra Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za germanistiku
- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije

 1. dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije

 1. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Mina Đikanović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za hungarologiju
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije

 1. dr Iren Lanc, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Eleonora Kovač Rac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Eržebet Čanji, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom, Filozofski fakultet, Novi Sad
 5. dr Eva Vukov Rafai, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filološke nauke – opšta i mađarska lingvistika, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru mr Aleksandra Jagrovića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Radmile Bogosavljević u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagoške nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Jelene Jerković u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglistika na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane