47. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 47. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 46. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Prijavljen jedan kandidat: Jovana Ranđelović.

Prigovora nema.

Komisija predlaže da se Jovana Ranđelović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Germanistika.

GLASAJU SVI ČLANOVI IZBORNOG VEĆA.

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Prijavljen jedan kandidat: Ana Mitrevski.

Prigovora nema.

Komisija predlaže da se Ana Mitrevski izabere u zvanje lektora za užu naučnu oblast Germanistika.

GLASAJU SVI ČLANOVI IZBORNOG VEĆA.

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za romanistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)

Prijavljen jedan kandidat: Zorica Miljenović.

Prigovora nema.

Komisija predlaže da se Zorica Miljenović izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika.

GLASAJU SVI ČLANOVI IZBORNOG VEĆA.

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika      

            Predlog komisije:

 1. dr Ivana Pajić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Ana Stipančević, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija (Antička arheologija, Kulturno-istorijsko nasleđe, Muzeologija)

            Predlog komisije:

 1. dr Vesna Manojlović Nikolić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Novi Sad.
 2. dr Staša Babić, red. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Beograd.
 3. dr Aleksandar Palavestra, red. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet, Beograd
 4. dr Ivan Jordović, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Odsek za medijske studije
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Informatika

Predlog komisije:

 1. dr Mirjana Ivanović, red. prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke i Informatika, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 2. dr Vladimir Kurbalija, vanr.prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 3. dr Miloš Radovanović, vanr.prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 4. dr Dragana Pavlović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Španski jezik)

Predlog komisije:

 1. dr Ana Kuzmanović Jovanović, vanr.prof. za užu naučnu oblast Hispanistika, Filološki fakultet, Beograd
 2. dr Jelena Filiopović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika, Filološki fakultet,  Beograd
 3. dr Ivana Vučina Simović, vanr.prof. za užu naučnu oblast Hispanistika, Filološki fakultet, Beograd
 4. dr Ljubica Vlahović, vanr.prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. akademik dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Irena Špadijer, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Svetlana Tomin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Edita Katona, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Mikloš Kontra, profesor emeritus, reformatorski univerzitet Gašpar Karoli, Budimpešta.

GLASAJU SVI ČLANOVI IZBORNOG VEĆA.

                                                                                        Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

Vrh strane