47. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 47. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 46. седнице Изборног већа Факултета

2. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
- једног асистента за ужу научну област Германистика

Пријављен један кандидат: Јована Ранђеловић.

Приговора нема.

Комисија предлаже да се Јована Ранђеловић изабере у звање асистента за ужу научну област Германистика.

ГЛАСАЈУ СВИ ЧЛАНОВИ ИЗБОРНОГ ВЕЋА.

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
- једног лектора за ужу научну област Германистика

Пријављен један кандидат: Ана Митревски.

Приговора нема.

Комисија предлаже да се Ана Митревски изабере у звање лектора за ужу научну област Германистика.

ГЛАСАЈУ СВИ ЧЛАНОВИ ИЗБОРНОГ ВЕЋА.

4. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за романистику
- једног сарадника у настави за ужу научну област Романистика (Италијански језик)

Пријављен један кандидат: Зорица Миљеновић.

Приговора нема.

Комисија предлаже да се Зорица Миљеновић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Романистика.

ГЛАСАЈУ СВИ ЧЛАНОВИ ИЗБОРНОГ ВЕЋА.

5. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање

Одсек за германистику
- једног асистента за ужу научну област Германистика      

            Предлог комисије:

 1. др Ивана Пајић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ана Стипанчевић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за историју
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Археологија (Античка археологија, Културно-историјско наслеђе, Музеологија)

            Предлог комисије:

 1. др Весна Манојловић Николић, ванр. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет, Нови Сад.
 2. др Сташа Бабић, ред. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет, Београд.
 3. др Александар Палавестра, ред. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет, Београд
 4. др Иван Јордовић, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет, Нови Сад.

Одсек за медијске студије
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Информатика

Предлог комисије:

 1. др Мирјана Ивановић, ред. проф. за ужу научну област Рачунарске науке и Информатика, Природно-математички факултет, Нови Сад
 2. др Владимир Курбалија, ванр.проф. за ужу научну област Рачунарске науке, Природно-математички факултет, Нови Сад
 3. др Милош Радовановић, ванр.проф. за ужу научну област Рачунарске науке, Природно-математички факултет, Нови Сад
 4. др Драгана Павловић, ванр. проф. за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија, Филозофски факултет, Ниш.

Одсек за романистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Шпански језик)

Предлог комисије:

 1. др Ана Кузмановић Јовановић, ванр.проф. за ужу научну област Хиспанистика, Филолошки факултет, Београд
 2. др Јелена Филиоповић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанистика, Филолошки факултет,  Београд
 3. др Ивана Вучина Симовић, ванр.проф. за ужу научну област Хиспанистика, Филолошки факултет, Београд
 4. др Љубица Влаховић, ванр.проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Одсеk за српску књижевност
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. академик др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ирена Шпадијер, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд
 3. др Светлана Томин, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

Одсек за хунгарологију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Едита Катона, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Миклош Контра, професор емеритус, реформаторски универзитет Гашпар Кароли, Будимпешта.

ГЛАСАЈУ СВИ ЧЛАНОВИ ИЗБОРНОГ ВЕЋА.

                                                                                        Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Врх стране