52. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 52. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

1. Усвајање записника са 51. седнице Изборног већа

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: др Ана Митревски
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ана Митревски предложи у звање доцента за ужу научну област Германистика.
Гласају сви.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство
Пријављен један кандидат: др Динко Грухоњић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Динко Грухоњић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Новинарство.
Гласају редовни и ванредни професори.

4. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство
Пријављен један кандидат: др Бранкица Драшковић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Бранкица Драшковић предложи у звање доцента за ужу научну област Новинарство.

5. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за медијске студије
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство
Пријављен један кандидат: др Смиљана Милинков
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Смиљана Милинков предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Новинарство.
Гласају редовни и ванредни професори.

6. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за романистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Француска књижевност и Франкофона књижевност)
Пријављен један кандидат: др Диана Поповић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном веће да се др Диана Поповић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Романистика.
Гласају редовни професори.

7. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за социлогију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Пријављен један кандидат: др Ана Билиновић Рајачић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ана Билиновић Рајачић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија.
Гласају редовни и ванредни професори.

8. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српску књижевност

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Пријављен један кандидат: др Јелена Марићевић Балаћ

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да др Јелену Марићевић Балаћ предложи у звање доцента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

Гласају сви.

9. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављен један кандидат: др Лазар Атанацковић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Лазар Атанацковић предложи у звање доцента за ужу научну област Филозофске науке.
Гласају сви.

10. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за филозофију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке
Пријављена су два кандидат: др Марица Рајковић и др Игор Коцић
По истеку рока за увида јавности кандидат др Игор Коцић поднео је приговор на Извештај комисије. На приговор кандидата, комисија је доставила одговор.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Марица Рајковић предложи у звање доцента за ужу научну област Филозофске науке.
Гласају сви.

11. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
једног асистента за ужу научну област Новинарство
Пријављен један кандидат: Стефан Јањић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Стефан Јањић изабере у звање асистента за ужу научну област Новинарство.
Гласају сви.

12. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
једног асистента за ужу научну област Комуникологија
Пријављена су два кандидата: Стефани Шованац и Катарина Коплић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Стефани Шованец изабере у звање асистента за ужу научну област Комуникологија.
Гласају сви.

13. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију
једног асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: др Наташа Танчић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Танчић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

14. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за романистику
једног сарадника у настави за ужу научну област Романистика (Италијански језик)
Пријављена су три кандидата: Зорица Миљеновић, Јелена Зејак и Никола Јанковић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Зорица Миљеновић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Романистика (Италијански језик).
Гласају сви.

15. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за романистику
једног асистента за ужу научну област Ромaнистика (Италијански језик, Методика наставе)
Пријављена су два кандидата: Никола Јанковић и Тамара Станић
Приговора нема.
Комисија Предлаже Изборном Већу да се Тамара Станић изабере у звање асистента за ужу научну област Романистика (Италијански језик, Методика наставе).
Гласају сви.

16. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за славистику
једног асистента за ужу научну област Русистика
Пријављена су три кандидата: Катарина Полић, Тамара Поповић Ковачевић и Мила Ђуричић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Мила Ђуричић изабере у звање асистента за ужу научну област Русистика.
Гласају сви.

17. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологија
једног асистента за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: Ленке Кочиш
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ленке Кочиш изабере у звање асистента за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности.
Гласају сви.

18. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологија
једног асистента са докторатом за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика
Пријављен један кандидат: др Болгарка Сабо Лаки
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Богларка Сабо Лаки предлаже у звање асистента са докторатом за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика.
Гласају сви.

19. Расписавање конкурса и именовање комисије

Одсек за англистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Татјана Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет Ниш.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Биљана Радић Бојанић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Борислава Ераковић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Татјана Глушац, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад.

Одсек за германистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комсије:

 1. др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Бранислав Ивановић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет Београд,
 3. др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

- једног лектора за ужу научну област Германистика

Предлог комисије:

 1. др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Сања Нинковић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за историју
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке (Историја старог века).

Предлог комисије:

 1. др Иван Јордовић, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Ифигенија Радуловић, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Снежана Ферјанчић, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет Београд.

Одсек за компаративну књижевност
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Владимир Гвозден, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Станислава Бараћ, виши научни сарадник за ужу научну област Наука о књижевности, Институт за књижевност и уметност Београд.

Одсек за медијске студије
- једног асистента са докторатом за ужу научну област Информатика

Предлог комисије:

 1. др Золтан Гелер, ванред. проф. за ужу научну област Информатика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Владимир Курбалија, ванред. проф. за ужу научну област Рачунарске науке, Природно-математички факултет Нови Сад
 3. др Драгана Павловић, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија, Филозофски факултет у Нишу.

Одсек за психологију
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (предмети из области Менталног здравља, Развојна психологија на мађарском наставном језику, Педагошка писхологија на мађарском језику)

Предлог комисије:

 1. др Весна Гаврилов Јерковић, ред. проф. за ужу начну област Психологија, Филозофски факултет у Нови Сад
 2. др Вељко Јовановић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Весна Петровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Факултет за правне пословне студије Лазар Вркатић, Нови Сад.

Одсек за романистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области Традуктологије, Историје француског језика)

Предлог комисије:

 1. др Ненад Крстић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Веран Станојевић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филолошки факултет Београд
 3. др Бранко Горгиев, ред. проф. за ужу научну област Класичне науке, Филозофски факултет Ниш.

- једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика (предмети из области: Шпански језик)

Предлог комисије:

 1. др Сања Маричић Месаровић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јелена Филиповић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанистика/Хиспанске књижевности, Филолошки факултет Београд
 3. др Ана Јовановић, ванред. проф. за ужу научну област Хиспанистика/Хиспанске књижевности, Филолошки факултет Београд.

- једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика (предмети из области Француска књижевност и Италијански језик)

Предлог комисије:

 1. др Павле Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Тамара Валчић Булић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за српску књижевност
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Миливој Ненин, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Горана Раичевић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Радивоје Микић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет Београд.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Сања Париповић Крчмар, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Сава Дамјанов, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ивана Живанчевић Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 5. др Гојко Тешић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за хунгарологију
- једног асистента за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности (ближа област интересовања: теорија жанрова-књижевност и популарна култура)

Предлог комсије:

 1. др Ева Толди, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Чила Уташи, ванред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Анико Новак, доцент за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Елеонора Ковач Рац, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ева Вуков Рафаи, ванред. проф. за ужу научну област Методика наставе мађарског језика и књижевност, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици.

20. Мишљење матичног факултета о избору Иване Петковић у звање наставник страног језика за ужу научну област Лингвистичке науке – руски језик на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за славистику дао је позитивно мишљење.

21. Мишљење матичног факултета о избору мр Станке Радојичић у звање наставника страног језика за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Природно-математичком факултет у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење.

22. Мишљење матичног факултета о избору др Јелене Зивлак у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење.

23. Мишљење матичног факултета о избору др Дејана Јанковића у звање редовног професора за ужу научну област Социологија на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

Одсек за социологију дао је позитивно мишљење.

 

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Врх стране