52. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 52. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

1. Usvajanje zapisnika sa 51. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Mitrevski
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ana Mitrevski predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju svi.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen jedan kandidat: dr Dinko Gruhonjić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Dinko Gruhonjić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen jedan kandidat: dr Brankica Drašković
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Brankica Drašković predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen jedan kandidat: dr Smiljana Milinkov
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Smiljana Milinkov predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za romanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Francuska književnost i Frankofona književnost)
Prijavljen jedan kandidat: dr Diana Popović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veće da se dr Diana Popović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Romanistika.
Glasaju redovni profesori.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za socilogiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Bilinović Rajačić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ana Bilinović Rajačić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpsku književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Prijavljen jedan kandidat: dr Jelena Marićević Balać

Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da dr Jelenu Marićević Balać predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju svi.

9. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Lazar Atanacković
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Lazar Atanacković predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.
Glasaju svi.

10. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljena su dva kandidat: dr Marica Rajković i dr Igor Kocić
Po isteku roka za uvida javnosti kandidat dr Igor Kocić podneo je prigovor na Izveštaj komisije. Na prigovor kandidata, komisija je dostavila odgovor.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marica Rajković predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.
Glasaju svi.

11. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen jedan kandidat: Stefan Janjić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Stefan Janjić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju svi.

12. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Komunikologija
Prijavljena su dva kandidata: Stefani Šovanac i Katarina Koplić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Stefani Šovanec izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Komunikologija.
Glasaju svi.

13. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Tančić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Tančić izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

14. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za romanistiku
jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)
Prijavljena su tri kandidata: Zorica Miljenović, Jelena Zejak i Nikola Janković
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Zorica Miljenović izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik).
Glasaju svi.

15. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za romanistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik, Metodika nastave)
Prijavljena su dva kandidata: Nikola Janković i Tamara Stanić
Prigovora nema.
Komisija Predlaže Izbornom Veću da se Tamara Stanić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik, Metodika nastave).
Glasaju svi.

16. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
Prijavljena su tri kandidata: Katarina Polić, Tamara Popović Kovačević i Mila Đuričić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Mila Đuričić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Rusistika.
Glasaju svi.

17. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologija
jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: Lenke Kočiš
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Lenke Kočiš izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.
Glasaju svi.

18. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologija
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Bolgarka Sabo Laki
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Boglarka Sabo Laki predlaže u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.
Glasaju svi.

19. Raspisavanje konkursa i imenovanje komisije

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Tatjana Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Biljana Radić Bojanić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Borislava Eraković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Tatjana Glušac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad.

Odsek za germanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komsije:

 1. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Branislav Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet Beograd,
 3. dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke (Istorija starog veka).

Predlog komisije:

 1. dr Ivan Jordović, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ifigenija Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Snežana Ferjančić, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Beograd.

Odsek za komparativnu književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Vladimir Gvozden, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Stanislava Barać, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Institut za književnost i umetnost Beograd.

Odsek za medijske studije
- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Informatika

Predlog komisije:

 1. dr Zoltan Geler, vanred. prof. za užu naučnu oblast Informatika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Vladimir Kurbalija, vanred. prof. za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
 3. dr Dragana Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija, Filozofski fakultet u Nišu.

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Mentalnog zdravlja, Razvojna psihologija na mađarskom nastavnom jeziku, Pedagoška pishologija na mađarskom jeziku)

Predlog komisije:

 1. dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof. za užu načnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Novi Sad
 2. dr Veljko Jovanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne poslovne studije Lazar Vrkatić, Novi Sad.

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Traduktologije, Istorije francuskog jezika)

Predlog komisije:

 1. dr Nenad Krstić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Veran Stanojević, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet Beograd
 3. dr Branko Gorgiev, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Niš.

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti: Španski jezik)

Predlog komisije:

 1. dr Sanja Maričić Mesarović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jelena Filipović, red. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika/Hispanske književnosti, Filološki fakultet Beograd
 3. dr Ana Jovanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Hispanistika/Hispanske književnosti, Filološki fakultet Beograd.

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Francuska književnost i Italijanski jezik)

Predlog komisije:

 1. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Tamara Valčić Bulić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Radivoje Mikić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet Beograd.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Sanja Paripović Krčmar, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Sava Damjanov, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 5. dr Gojko Tešić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za hungarologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti (bliža oblast interesovanja: teorija žanrova-književnost i popularna kultura)

Predlog komsije:

 1. dr Eva Toldi, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Čila Utaši, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Aniko Novak, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Eleonora Kovač Rac, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Eva Vukov Rafai, vanred. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave mađarskog jezika i književnost, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

20. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Ivane Petković u zvanje nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – ruski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za slavistiku dao je pozitivno mišljenje.

21. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Stanke Radojičić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik – Engleski jezik na Prirodno-matematičkom fakultet u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje.

22. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Jelene Zivlak u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje.

23. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Dejana Jankovića u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za sociologiju dao je pozitivno mišljenje.

 

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

Vrh strane