49. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 49. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

1. Usvajanje Zapisnika sa 48. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija (Antička arheologija, Kulturno-istorijsko nasleđe, Muzeologija)
Prijavljen jedan kandidat: dr Vladimir Mihajlović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Vladimir Mihajlović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Arheologija.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Informatika
Prijavljen jedna kandidat: dr Zoltan Geler.
Prigovora nema.
Prirodno-matematički fakultet dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Zoltana Gelera (mišljenje matičnog fakulteta).
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Zoltan Geler predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Inforamatika.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za romanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Sanja Maričić-Mesarović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Sanja Maričić-Mesarović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Romanistika.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Vladimir Mihić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Vladimir Mihić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpska književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jeden kandidat dr Nataša Polovina.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da dr Natašu Polovinu predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za hungarologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Eleonora Kovač-Rac.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Eleonora Kovač-Rac predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.

Glasaju redovn profesori.

8. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

dva viša lektora za užu naučnu oblast Rusnistika (Rusinski jezik)
Prijavljena su dva kandidata: Aleksandar Mudri i Anamaria Ramač Furman.
Prigovora nema.
Komisija predlaže  Izbronom veću Fakulteta da se Aleksandar Mudri izabere u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Rusinistika.
Komisija predlaže  Izbronom veću Fakulteta da se Anamaria Ramač Furman izabere u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Rusinistika.

Glasaju svi.

9. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Razvojne psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jelica Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Tatjana Stefanović-Stanojević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za slavistiku
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusisitika

Predlog komisije:

 1. dr Maja Krstić, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Dragana Popović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za slovakistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:
1.
dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu,
2. dr Adam Svetlik, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu,
3. dr Milivoj Alanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu,
4. dr Dalibor Sokolović, van. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Odsek za sociologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

 1. dr Pavle Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jovana Čikić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Dušan Ristić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (Savremeni srpski jezik i predmete iz Normativistike, Leksikologije, Morfologije i Sintakse standardnog srpskog jezika)

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Dražić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Dušanka Vujović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 5. dr Jelena Ajdžanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za filozofiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu naučnu oblast, Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici.

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Marica Rajković, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Mina Đikanović, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad.

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Una Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Goran Rujević, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Damir Smiljanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad.

10. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Miloša Šumonje u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za filozofiju je dao pozitivno mišljenje.

11. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Dragane Gak u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje.

12. Mišljenje mastičnog fakulteta o izboru dr Ruženke Šimonji Černak u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Mišljenje Odseka za psihologiju je u prilogu.

 

                                                                        Dekan Filozofskog fakulteta

                                                                Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

Vrh strane