66. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 66. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 29.9.2023. do 2.10.2023. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 65. sednice Izbornog veća Fakulteta
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
Jednoga nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Milićević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Milićević predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika.
Prijavljen je jedan kandidat: dr Viktorija Krombholc.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Viktorija Krombholc predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: Gordana Ristić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Gordana Ristić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izboru zvanje

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (opšta istorija novog veka)
Prijavljen jedan kandidat: Miroslav Pavlović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Miroslav Pavlović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (opšta istorijanovog veka).
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Istorija Srednje Evrope).
Prijavljen jedan kandidat: dr Atila Pfajfer
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Atila Pfajfer predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Istorija Srednje Evrope).
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Selka Sadiković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Selka Sadiković predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Milan Oljača.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Milan Oljača predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Jelena Đermanov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jelena Đermanov predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Tančić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Tančić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Rimar Simunović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ana Rimar Simunović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Rusinistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika
Prijavljen je jedan kandidat: dr Daniela Marčok.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Daniela Marčok predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Slovakistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Biljana Babić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Biljana Babić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kadidat: dr Nikola Tatalović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nikola Tatalović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Stanko Vlaški.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Stanko Vlaški predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Filozofske nauke.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednoga asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Slađana Stamenković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Slađana Stamenković izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljena su dva kandidata: Randal Mejdžor i Jelena Štefan.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Randal Mejdžor izabere u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Arheologija
Prijavljena su dva kandidata: dr Gordana Ćirić i dr Marija Marić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marija Marić izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Arheologija.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljena su dva kandidata: Tamara Dragojević i Lana Tomčić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Tamara Dragojević izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Industrijske i organizacijske psihologije)
Prijavljena su tri kandidata: Milana Jovanov, Marija Volarov i Ana Ivanov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Marija Volarov izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Psihologija predmeti iz oblasti Industrijske i organizacijske psihologije)
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti statistike i metodologije u društvenim naukama)
Prijavljena su dva kandidata Radomir Belopavlović i Luna Radević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Luna Radević izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti statistike i metodologije u društvenim naukama)
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednoga asistenta zaužu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblast Socijalne psihologije i Psihometrije)
Prijavljen je jedan kandidat: Katarina Mašić
Prigovora nema.
Komisija predlaže da se Katarina Mašić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblast Socijlane psihologije i Psihomterije)
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti razvojne psihologije)
Prijavljena su dva kandidata: Katarina Ostojić i Radomir Belopavlović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Katarina Ostojić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti razvojne psihologije).
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
Prijavljena su tri kandidata: Dragana Miomirov, Jelena Jeknić i Marija Kuvekalović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Dragana Miomirov izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Rusistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za sociologiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija (Uvod u sociologiju, Sociologija grada, Sociologija okruženja, Sociologija kulture)
Prijavljen jedan kandidat: Sara Mejdžor.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Sara Mejdžor izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sociologija (Uvod u sociologiju, Sociologija grada, Sociologija okruženja, Sociologija kulture).
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (predmeti iz oblasti Srpski jezik kao strani)
Prijavljen jedan kandidat: Gorica Mirković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Gorica Mirković izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (predmeti iz oblasti Srpski jezika kao strani).
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (Srpska književnost 1, Srpska književnost 2, Srpska književnost 3, Srpska književnost 4, Književnost renesanse i baroka, retorika, Jovan Jovanović Zmaj – čovek i delo)
Prijavljen su 3 kandidata: Jovana Vojvodić, Sanja Perić i Rastko Lončar.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Jovana Vojvodić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (Srpska književnost 1, Srpska književnost 2, Srpska književnost 3, Srpska književnost 4, Književnost renesanse i baroka, retorika, Jovan Jovanović Zmaj – čovek i delo).

Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (Pregled poetika, Metodologija proučavanja književnosti i Teorija književnosti)
Prijavljena su četiri kandidata: Milica Sofinkić, Sanja Perić, Rastko Lončar i Sara Zdravković.
Kandidatkinja Sanja Perić u predviđenom roku stavila je prigovor na Izveštaj Komisije o kandidatima prijavljenim na konkurs.
Komisija je dostavila odgovor na prigovor i predlaže Izbornom veću da se Milica Sofinkić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (Pregled poetika, Metodologija proučavanja književnosti i Teorija književnosti), a da se prigovor kandidatkinje ne usvoji.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Socijalni rad
Dva asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika
Prijavljena su dva kandidata: Jelena Birmančević i Nataša Milošević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Jelena Birmančević izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Socijalni
rad i socijalna politika.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Nataša Milošević izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika.
Glasjau svi

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 1. Dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Sonja Filipović-Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Predlog komisije:

 1. Dr Milica Pasula, vanred. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ivana Pajić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Ana Mitrevski, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Metodika nastave istorije i Nacionlana istorija XX veka/Istorija Jugoslavije)
Predlog komisije:

 1. Dr Dragica Koljanin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Biljana Šimunović-Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija Jugoslavije, Filozofski fakultet Beograd
 4. Dr Marko Šuica, red. prof. za užu naučnu oblast Srednji vek, Filozofski fakultet Beograd
 5. Dr Svetozar Boškov, vanred, prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Predlog komisije:

 1. Dr Jelena Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Smiljana Milinkov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Vladimir Barović, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti: Morfologija francuskog jezika, Sintaksa francuskog jezika)
Predlog komisije:

 1. Dr Dragana Drobnjak, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Tijana Ašić, red. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik i teorija jezičke discipline, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
 3. Dr Jasmina Dražić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije:

 1. Dr Jelena Ginić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet u Beogradu
 2. Dr Marija Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Radmila Bodrič, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog komisije:

 1. Dr Dojčil Vojvodić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Marija Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Biljana Marić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije:

 1. Dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Žarko Bošljaković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Maja Đukanović, red. prof. za užu naučnu oblast Južnoslovenska filologija – slovenački jezik, Filološki fakultet u Beogradu.

Socijalni rad
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i Socijalna politika
Predlog komisije:

 1. Dr Jovana Škorić, doc. za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Nevenka Žegarac, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada, Fakkultet političkih nauka Beograd
 3. Dr Ivana Mihić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad.

 

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Ester Gabrić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Filološke nauke – Engleska filologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Ester Gabrić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Filološke nauke – Engleska filologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Veselina Đurkina u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – srpski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Veselina Đurkina u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – srpski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Maše Stojisavljević Divac u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strane jezik za ekonomiste – nemački jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici

Odsek za germanistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Maše Stojisavljević Divac u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strane jezik za ekonomiste – nemački jezik na Ekonomskom fakultetu u Subotici

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Jelene Jerković u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izoru dr Jelene Jerković u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Anglistika na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

 1. Donošenje Odluke po prigovoru Sare Mendrea na Izveštaj komisije za izbor jednog saradnika za užu naučnu oblast Rumunistika

Izborno veće Filozofskog fakulteta na sednici održanoj od 28.4. do 1.5.2023. godine donelo je Odluku o izboru Eme Durić u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Rumunistika.

Na konkursu su bile prijavljene dve kandidatkinje: Ema Durić i Sara Mendrea.

U predviđenom roku za žalbu kandidat Sara Mendrea podnela je prigovor dana 30.5.2023. godine.

Komisija u sastavu doc. dr Ivana Ivanić, prof. dr Virđinija Popović i prof. dr Aleksandra Blatešić dostavile su dana 28.9.2023. godine odgovor na prigovor.

Razmatrajući prigovor i odgovor na prigovor koji je dostavila Komsija, predlažemo da Izborno veće ostane pri svojoj odluci (sa sednice održane od 28.4. do 1.5.20203. godine) i ne usvoji prigovor Sare Mendrea jer nije osnovan.

Glasaju svi.

Vrh strane