64. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 64. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 30.6.2023. do 3.7.2023. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 63. sednice Izbornog veća Fakulteta
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)
Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksandra Blatešić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Aleksandra Blatešić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik).
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Hispanske kulture i književnost)
Prijavljen jedan kandidat: dr Bojana Kovačević-Petrović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Bojana Kovačević-Petrović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Romanistika (Hispanske kulture i književnost).
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za komparativnu književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Stevan Bradić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Stevan Bradić predloži u zvanje vanrednog profesora za
užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Stanislava Marić-Jurišin.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Stanislava Marić-Jurišin predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: dr Milena Letić-Lungulov.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Milena Letić-Lungulov predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Popović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Popović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Romanistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za rumunistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Ivana Ivanić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ivana Ivanić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Rumunistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpsku književnost

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Željko Milanović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Željko Milanović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Glasaju redovni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za italijanske i iberoameričke studije

Jednog asistenta sa doktoratoma za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik i traduktologija).
Prijavljen jedan kandidat: dr Marija Mitić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marija Mitić izabere u zvanje asistenta sa doktoratoma za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik i traduktologija).
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za rumunistiku

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rumunistika
Prijavljen jedan kandidat: Marinke Mozor
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Marinke Mozor izabere u zvanje asistent za užu naučnu oblast Rumunistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za rumunistiku

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rumunistika
Prijavljen jedan kandidat: Đura Miočinović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Đura Miočinović izabere u zvanje asistent za užu naučnu oblast Rumunistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: Milica Šijaković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Milica Šijaković izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: Deneš Kobetič
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Deneš Kobetič izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu nuačnu oblast Germanistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju

Dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljena su dva kandidata: Simona Bekić i Jovana Turudić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Simonu Bekić izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija.
Komisija predlaže Izbornom veću da Jovanu Turudić izabere u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

 1. Imenovanje komisija i raspisivanje konkursa za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 1. Dr Maja Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Aleksandar Kavgić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Branimir Stanković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Savremeni srpski jezik, Filozofski fakultet Niš.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 1. Dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Vladislava Gordić-Petković, red.  prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Zorica Đergović-Joksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Aleksandra Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet Beograd.

Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog komisije:

 1. Dr Maja Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Nataša Milićević, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Ivana Đurić-Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za istoriju
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Arheologija (antička arheologija, kulturno-istorijsko nasleđe, muzeologija)
Predlog komisije:

 1. Dr Vladimir Mihajlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ivana Živaljević, doc. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Ivan Jordović, red. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije:

 1. Dr Stanislava Marić-Jurišin, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Olivera Knežević-Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Borka Malčić, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti statistike u psihologiji)
Predlog komisije:

 1. Dr Dejan Pajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Bojan Janičić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Oliver Tošković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Beograd.

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Socijalne psihologije i Psihometrije)
Predlog komisije:

 1. Dr Bojana Bodroža, doc. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Vladimir Mihić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Bojana Dinić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Bojan Janičić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblast Razvojne psiholgije)
Predlog komisije:

 1. Dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Jelica Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti statistike i metodlogije u društvenim naukama)
Predlog komisije:

 1. Dr Dejan Pajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Petar Čolović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Tanja Jevremov, doc. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti u okviru modula iz oblasti Industrijske i organizacijske psihologije)
Predlog komisije:

 1. Dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakulteta Novi Sad
 2. Dr Jelena Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Beograd
 3. Dr Mirjana Franceško, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad.

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti industrijske i organizacijske psihologije)
Predlog komisije:

 1. dr Boris Popov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jelena Matanović, doc. za za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ljiljana Mihić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika
Predlog komisije:

 1. dr Ljudimila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i književnost, Filološki fakultet Beograd
 2. dr Milivoj Alanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika. Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Jasna Uhlarik, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (predmeti iz oblasti Srpski jezik kao strani)
Predlog komisije:

 1. Dr Dušanka Zvekić-Dušnović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Jasmina Dražić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Jelena Ajdžanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. Dr Biljana Babić, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

 

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Željke Nikolašević u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Željke Nikolašević u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Viktorie Toma Zakinski u zvanje docenta za užu naučnu oblast Kulturološke nauke i komunikologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

Odsek za medijske studije i Odsek za hungarologiju dali su pozitivno mišljenje o izboru dr Viktorie Toma Zakinski u zvanje docenta za užu naučnu oblast Kulturološke nauke i komunikologija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Zoltana Devevarija u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Istorijske, klasične i arheološke nauke – istorija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

Odsek za istoriju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Zoltana Devevarija u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Istorijske, klasične i arheološke nauke – istorija na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Radeta Damjanovića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Radeta Damjanovića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Dejana Kneževića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Nemački jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za germanistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Dejana Kneževića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Strani jezik-Nemački jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane