69. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 69. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem od 19. do 22.1.2024. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 68. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta;
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljena su dva kandidata: dr Diana Prodanović Stankić i dr Kristina Đendić. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Diana Prodanović-Stankić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu nučnu oblast Istorija modernog doba (Metodika nastave istorije, Nacionalna istorija XX veka/Istorija Jugoslavije)
Prijavljen jedan kandidat: dr Paulina Čović. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Paulina Čović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Metodika nastave istorije, Nacionalna istorija XX veka/Istorija Jugoslavije).
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slavistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika.
Prijavljen jedan kandidat: dr Nataša Ajdžanović. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Nataša Ajdžanović predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Rusistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slavistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika.
Prijavljen jedan kandidat: dr Maja Krstić.  
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Maja Krstić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Rusistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za romanistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Morfologije i Sintakse francuskog jezika).
Prijavljen jedan kandidat: dr Ljubica Vlahović. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ljubica Vlahović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Romanistika.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Željko Marković. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Željko Marković predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistiku.
Glasaju redovni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: Ivana Marinkov Čolak.  
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Ivana Marinkov Čolak izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odseka za medijske studije

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen jedan kandidat: Norbert Šinković. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Norbert Šinković izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen jedan kandidat: Ksenija Pavkov. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Ksenija Pavkov izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija
Prijavljen jedan kandidat: Aleksandra Pavlović. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Aleksandra Pavlović izabere u zvanje asistnta za užu naučnu oblast Pedagogija.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologiju

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: Timea Tot Juhas. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izborno veću da Timeu Tot Juhas izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.
Glasaju svi.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Socijalni rad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika
Prijavljen jedan kandidat: Miljana Marić Ognjenović. 
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Miljanu Marić Ognjenović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika.

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku)
Predlog komisije:

 1. Dr Biljana Radić-Bojanić, red.prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Sabina Halupka-Rešetar, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Predrag Kovačević, doc. za u užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za medijske studije

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Predlog komisije:

 1. Dr Jelena Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Smiljana Milinkov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Brankica Drašković doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za pedagogiju

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije:

 1. Dr Biljana Lungulov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Stanislava Marić-Jurišin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za romanistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Sintakse i semantike francuskog jezika, Jezičke veštine)
Predlog komisije:

 1. Dr Nataša Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Nataša Radusin Bardić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Tatjana Samardžija, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za slovakistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika
Predlog komisije:

 1. Dr Adam Svetlik, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Aleksandra Korda-Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Bohemistika, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za sociologiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast sociologija (predmeti: Kvalitativni metod u sociologiji, Istorijska sociologija, Sociologija komunikacija i medija, Kultura i globalizacija)
Predlog komisije:

 1. Dr Pavle Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Aleksej Kišjuhas, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Ivana Spasić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Beograd.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija (predmeti: Sociologija porodice, Socijalna patologija)
Predlog komisije:

 1. Dr Srđan Šljukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Mirjana Bobić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Beograd.

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija (Sociologija rada, Sociologija organizacije, Sociološko istraživanje marketinga)
Predlog komisije:

 1. Dr Žolt Lazar, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Slobodan Miladinović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Fakultet organizacionih nauka Beograd
 3. Dr Dejan Janković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije:

 1. Dr Dušanka Zvekić-Dušanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.
 2. Dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.
 3. Dr Jasmina Moskovljević-Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta lingvistika ,Filološki fakultet Beograd.
 4. Dr Jasmina Dražić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Predlog komisije:

 1. Dr Jasmina Dražić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Milivoj Alanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Dušanka Zvekić-Dušanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Odsek za filozofiju

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije:

 1. dr Nikola Tatalović, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Una Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad.

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Predlog komisije:

 1. dr Una Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Goran Rujević, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Nikola Tatalović, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za hungarologiju

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Marija Pastor-Kiči, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Eleonora Kovač-Rac, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

 

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Ivane Mirović u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Ivane Mirović u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Bojane Borković u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvistika (Engleski jezik) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Bojane Borković u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvistika (Engleski jezik) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

Vrh strane