48. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 48. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

1. Usvajanje Zapisnika sa 47. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
Prijavljen jedan kandidat: dr Đorđe Đurić.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Đorđe Đurić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Opšta istorija novog veka).

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksandra Trogrlić
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Aleksandra Trogrlić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
            Prijavljen jedan kandidat: dr Borka Malčić.
            Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Borka Malčić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagogija.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za sociologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Marko Škorić
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marko Škorić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za sociologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Pajvančić Cizelj
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ana Pajvančić Cizelj predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zavnja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Jelena Redli
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jelena Redli predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Čila Utaši.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Čila Utaši predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti.

9. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za hungarologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komaparatistikom i teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Hargita Horvat Futo.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Hargita Horvat Futo predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komaparatistikom i teorijom književnosti

10. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
Prijavljen jedan kandidat: dr Atila Pfajfer
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da dr Atilu Pfajfera izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Istorija srednje Evrope).

11. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog asistenta za žu naučnu oblast Germanistika
Prijavljena su dva kandidata: Natalija Đermanov i Ivana Marinkov Čolak.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se Ivana Marinkov Čolak izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Germanistika.

12. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Centar za jezike
jednog lektora za užu naučnu oblast Kulture u konatktu (japanski i korejski jezik)
Prijavljen jedan kandidat: Mila Stamenković
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se Mila Stamenković izabere u zvanje lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu.

13. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 1. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Vladimir Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za komparativnu književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Vesna Elez, van. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu,
 3. dr Vladimir Gvozden, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 4. dr Gordana Pokrajac, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i kompartivna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jovan Popov, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet Beograd
 3. dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za medijske studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Brankica Drašković, doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Smiljana Milinkov, doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Jelena Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz Razvojne psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Marija Zotović Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jasmina Kodžopeljić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Tatjana Stefanović-Stanojević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti Psihologija obrazovanja)

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Kodžopeljić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jasmina Pekić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Tamara Jovanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad.

Odsek za rusinistiku
dva viša lektora za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog komisije:

 1. dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i književnost, Filološki fakultet Beograd,
 2. dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za srpsku književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Jokić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Ljiljna Pešikan Ljuštanović, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti,
 3. dr Marija Kleut, red prof. ( u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, profesor emeritus
 4. dr Snežana Samardžija, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu
 5. dr Boško Suvajdžić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.


      Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

Vrh strane