61. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 61. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem

 1. Usvajanje zapisnika sa 60. Sednice Izbornog veća Fakulteta
 2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Mirna Radin Sabadoš.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Mirna Radin Sabadoš predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Anglistika.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Sanja Ninković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Sanja Ninković predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju vanredni i redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za italijanske i iberoameričkestudije

Jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Romanistika (Španski jezik)
Prijavljen jedan kandidat: dr Ivana Georgijev
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ivana Georgijev predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Romanistika (Španski jezik).
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Dragana Popović
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izborom veću da se dr Dragana Popović predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Rusistika.
Glasaju svi.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Marina Kurešević
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Marina Kurešević predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju redovni profesori.

 1. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Jasmina Dražić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jasmina Dražić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Glasaju redovni profesori.

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka i Pomoćne istorijske nauke)
Prijavljen jedan kandidat: Pavle Petković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Pavle Petković bira u zvanje asistenata Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka i Pomoćne istorijske nauke)

 1. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za italijanske i iberoameričke studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (španski jezik i traduktologija).
Prijavljena su tri kandidata: Aleksandar Tanasijević, Milica Mastilo i Jelena Borljin.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Jelena Borljin izabere u zvanje asistenata za užu naučnu oblast Romanistika (španski jezik i traduktologija).

 1. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije

Odsek za istoriju

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (opšta istorija IX i XX veka)
Predlog komisije:

 1. Dr Đorđe Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Miloš Ković, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet Beograd
 4. Dr Miroslav Pavlović, doc. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad.

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Metodika nastave istorije i Nacionalna istorija XX veka/Istorija Jugoslavije)
Predlog komisije:

 1. Dr Dragica Koljanin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Biljana Šimunović Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Marko Šuica, red. prof. za užu naučnu oblast Srednji vek (Metodika nastave istorije), Filozofski fakultet Beograd.

Odsek za italijanske i iberoameričke studije

- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (Španski jezik)
Predlog komisije:

 1. Dr Sanja Maričić-Mesarović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Bojana Kovačević-Petrović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanksi jezik)
Predlog komisije:

 1. Dr Saša Moderc, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistik, Filološki fakultet Beograd
 2. Dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Nikica Mihaljević, red. prof. za užu naučnu oblast Talijanistika, Filozofski fakultet Split.

Odsek za komparativnu književnost

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije:

 1. Dr Žarka Svirčev, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Institut za književnost i umentnost u Beogradu,
 2. Dr Vladimir Gvozden, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. Dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za medijske studije

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo (televizijsko novinarstvo i istraživačko novinarstvo)
Predlog komisije:

 1. Dr Jelena Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Smiljana Milinkov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Brankica Drašković, doc. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad.

- Jednog asistenta sa doktoratom za užu umetničku oblast Kamera
Predlog komisije:

 1. Dr Dubravka Lazić, red. prof. za užu naučnu oblast Fotografija, Akademija umetnosti Novi Sad
 2. Mr Nikola Sekerić, red. prof. za užu naučnu oblast Kamera, Akademija umetnosti Novi Sad
 3. Mr Dragan Živančević, red. prof. za užu naučnu oblast Novi likovni mediji, Akademija umetnosti Novi Sad
 4. Dr Dejan Pralica, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za pedagogiju

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije:

 1. Dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Jelena Đermanov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Aleksandar Stojanović, red. prof. za užu naučnu oblast Didaktika, Filozofski fakultet Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
Predlog komisije:

 1. Dr Slađana Zuković red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Jasmina Klemenović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Mila Beljanski, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet Sombor.

Odsek za romanistiku

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (predmeti iz oblasti Sintakse francuskog jezika i Traduktologije)
Predlog komisije:

 1. Dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ljubica Vlahović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Tatjana Samardžija, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za rumunistiku

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika
Predlog komisije:

 1. Dr Virđinija Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Ludmila Branište, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik, Univerzitet Joan Kuza, Jaši, Rumunija
 3. Dr Ivana Olujić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost Filozofski fakultet, Zagreb
 4. Dr Petar Radosavljević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rumusnki jezik i književnost, Filozofski fakultet, Zagreb
 5. Dr Anemari Soresku-Marinković, viši naučni saradnik Balkanološki institut, Beograd

- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Rumunistika
Predlog komisije:

 1. Dr Ivana Ivanić, doc. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Virđinija Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rumunistika
Predlog komisije:

 1. Dr Virđinija Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Marina Puja Badesku, red. prof. za užu nauču oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. Dr Ivana Ivanić, doc.  za užu naučnu oblast Rumunistika
 4. Dr Sorin Danijel Vintila, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Univerzitet Tibiskus u Temišvaru.

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rumunistika
Predlog komisije:

 1. Dr Marina Puja Badesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. Dr Marijana Dan, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Filološki fakultet Beograd
 3. Dr Virđinija Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za srpsku književnost

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog komisije:

 1. Dr Ivana Živančević-Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sadu
 2. Dr Mihajlo Pantić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost: južnoslovenska komparatistika, Filološki fakultet Beograd
 3. Dr Venko Andonovski, red. prof. za užu naučnu oblast Nova hrvatska književnost, Filološki fakultet Blaže Koneski, Skoplje

 

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ivane Mijić Nemet u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filološke i književne nauke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Odsek za srpsku književnost dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Ivane Mijić Nemet u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filološke i književne nauke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Sonje Pejić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

Odsek za sociologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Sonje Pejić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

 1. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Slobodana Sadžakova u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Filozofske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Odsek za filozofiju dao jepozitivno mišljenje o izboru dr Slobodana Sadžakova u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Filozofske nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

Vrh strane