45. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 45. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.
Glasanje počinje 25.9.2020. godine u 10 časova.
Glasanje se završava 28.9.2020. godine u 10 časova.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 44. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta;

2. Usvajanje Poslovnika o radu Izbornog veća Fakulteta;

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke (Klasični jezici i antička kultura)
Prijavljen jedan kandidat: dr Ifigenija Radulović.
Prigovora nema.

Komisija predlaže izbornom veću Fakulteta da se dr Ifigenija Radulović predloži za redovnog profesora za užu naučnu oblast Klasične nauke (Klasični jezici i antička kultura).

Za predlog glasaju redovni profesori.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba(Nacionalna istorija novog veka, Pomoćne istorijske nauke)
Prijavljen jedan kandidat: dr Nenad Ninković.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Nenad Ninković predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka, Pomoćne istorijske nauke).

Za predlog glasaju redovni i vanredni profesori.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika (Nacionalna istorija srednjeg veka)
Prijavljen jedan kandidat: dr Snežana Božanić.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Snežana Božanić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Medijevistika (Nacionalna istorija srednjeg veka).

Za predlog glasaju redovni profesori.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija XX veka)
Prijavljen jedan kandidat dr Dragica Koljanin.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Dragica Koljanin predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Istorija modernog doba Nacionalna istorija XX veka).

Za predlog glasaju redovni i vanredni profesori.

7. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Novinarstvo
Predložen jedan kandidat: dr Dejan Pralica.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Dejan Pralica predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Novinarstvo.

Za predlog glasaju redovni profesori.

8. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za medijske studije
jednog nastavnika sva zvanja za užu naučnu oblast Novinarstvo
Predložen jedan kandidat: dr Vladimir Barović.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Vladimir Barović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Novinarstvo.

Za predlog glasaju redovni profesori.

9. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Dejan Pajić.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Dejan Pajić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

10. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Ivana Jakovljev.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da dr Ivanu Jakovljev predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

11. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slavistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Predložen jedan kandidat: dr Anžela Prohorova.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Anžela Prohorova predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Rusistika.

Za predlog glasaju svi članovi Izbornog veća.

12. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slavistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika (Ruska književnost)
Predložen jedan kandidat: dr Lazar Milentijević.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Lazar Milentijević predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Rusistika (Ruska književnost).

Za predlog glasaju svi članovi Izbornog veća.

13. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za sociologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksej Kišjuhas.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da dr Alekseja Kišjuhasa predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.

Za predlog glasaju redovni i vanredni profesori.

14. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za sociologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljena su dva kandidata: dr Dušan Ristić i dr Nikola Mlađenović.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Dušan Ristić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija.

Za predlog glasaju redovni i vanredni profesori.

15. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za sociologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljen jedan kandidat: dr Aleksandar Tomašević.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da dr Aleksandra Tomaševića predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Sociologija.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

16. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Milivoj Alanović.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da dr Milivoja Alanovića predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Za predlog glasaju samo redovni profesori.

17. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Gordana Dragin.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da se dr Gordana Dragin predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Za predlog glasaju samo redovni profesori.

18. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za srpsku književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljena su dva kandidata: dr Jasmina Jokić i dr Nataša Ivetić.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da dr Jasminu Jokić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Za predlog glasaju redovni profesori.

19. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za filozofiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kandidat: dr Goran Rujević.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Goran Rujević predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.

Za predlog glasaju svi članovi Izbornog veća.

20. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika
Prijavljen jedan kandidat: dr Jovana Škorić.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da dr Jovanu Škorić predloži u zvanje docenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika.

Za predlog glasaju svi članovi Izbornog veća.

21. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za istoriju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Metodika nastave istorije i Nacionalna istorija XX veka)
Prijavljena su dva kandidata: Paulina Čović i mr Miloš Crnomarković.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da Paulinu Čović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

22. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen je jedan kandidat: Iva Simurdić.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću Fakulteta da Ivu Simurdić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Germanistika.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

23. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen je jedan kandidat: Norbert Šinković.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da se Norbert Šinković izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

24. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o književnosti)
Prijavljena su četiri kandidata: Slađana Stamenković, Jovana Petrović, dr Saša Vekić i Ema Pandrc.
Prigovora nema.

Komisja predlaže Izbornom veću Fakulteta da Slađanu Stamenković izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o književnosti).

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

25. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika
Prijavljen jedan kandidat: Randal Mejdžor
Prigovora nema.

Komisija predlaže izbornom veću Fakulteta da Randala Mejdžora izabere u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

26. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika (književni predmeti)
Na objavljeni konkurs prijavila su se tri kandidata: Dragana Valigurski, Lana Jeknić i Miljan Posavčić.
Po isteku roka za uvid javnosti dr Davorka Maravić dostavila je elektronskim putem prigovor na izbor u zvanje asistenta.
Prigovor je prosleđen članovima Komsije.

Komisija predlaže da se Dragana Valigurski izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Rusisitika (književni predmeti).

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

27. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slovakistika
jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika
Prijavljen jedan kandidat: Ana Margareta Lačok.
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da Anu Margaretu Lačok izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Slovakistikika.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

28. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Centar za jezike
jednog lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu
Prijavljen jedan kandidat: Nataša Pešić
Prigovora nema.

Komisija predlaže Izbornom veću da Natašu Pešić, izabere u zvanje lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu.

Glasaju svi članovi Izbornog veća.

29. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

 1. dr Nikolina Zobenica, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ana Stipančević, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ivana Pajić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za istoriju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

            Predlog komisije:

 1. dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozfski fakultet Novi Sad
 2. dr Slavenko Terzić, naučni savetnik, Istorijski institut Beograd, dopisni član SANU
 3. dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za pedagogiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija (predmeti iz oblasti Andragogije i Interaktivne pedagogije)

Predlog komisije:

 1. dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Mila Beljanski, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.

Odsek psihologija
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Socijalne psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Boris Popov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Bojana Dinić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Jasna Milošević Đorđević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za medije i komunikacije Univerzitet Singidunum.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Opšte psihologije)

Predlog komisije:

 1. dr Dušanka Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Bojana Dinić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Vojislava Bugarski, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet Novi Sad.

Odsek za sociologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija (predmeti iz oblasti Sociologije grada, Sociologije okruženja i Sociologije roda)

Predlog komisije:

 1. dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Srđan Šljukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Mina Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Beograd.

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija (predmeti iz oblasti Sociološke teorije i Opšta metodologija)

Predlog komisije:

 1. dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Srđan Šljukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Radoš Radivojević, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Sociologija.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Svenka Savić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, profesor  emeritus
 3. dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Odsek za hungarologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Subotica
 3. dr Katalin Kaić, profesor emeritus za užu načnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku.

jednog nastavnika (sva zvnja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Eva Toldi, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet u Novi Sad
 2. dr Erika Bence, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa terojom književnosti, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica.

Centar za jezike
jednog lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu (japanski i korejski jezik, književnost i kultura)

Predlog komisije:

1. dr Milivoj Alanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
2. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
3. dr Laura Spariosu, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet Novi Sad

30. Izmena člana Komisije za pisanje Izveštaja o kandidatu prijavljenom na konkurs

Odsek za romanistiku
jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)
Umesto doc. dr Kristijana Ekera za člana komisije predlaže se prof. dr Ljubica Vlahović.

31. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Marijana Jelića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – srpski jezik, na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Marijana Jelića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Lingvističke nauke- srpski jezik.

32. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Mile Beljanski u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagoške nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za pedagogiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Mile Beljanski u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagoške nauke.

33. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ljiljane Knežević u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Engleski jezik na Prirodno-matematičkomfakultetu u Novom Sadu.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Ljiljane Knežević u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Engleski jezik.

34. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Mie Marić u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišenje o izboru dr Mie Marić u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihološke nauke.

35. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Vojislave Bugarski Ignjatović u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišenje o izboru dr Vojislave Bugarski Ignjatović u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.

36. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Vuka Markovića u zvanje nastavnika stranog jezika (Engleski jezik) za užu naučnu oblast Opšte obrazovna i opštemedicinska na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za anglasitiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Vuka Markovića u zvanje nastavnika stranog jezika (Engleski jezik) za užu naučnu oblast Opšte obrazovna i opštemedicinska.

37. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru Danice Stanković u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvistika (Engleski jezik) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru Danice Stanković u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvistika (Engleski jezik).

38. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ferenca Nemeta u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Interdisciplinarna naučna oblast Istorija kulture na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Odsek za hungarologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Ferenca Nemeta u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Interdisciplinarna naučna oblast Istorija kulture.

39. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Dejana Đorđićau zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagoške nauke na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za pedagogiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Dejana Đorđića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedagoške nauke.

        Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš s.r.

 

 

Vrh strane