35. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 35. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK 1. 3. 2019. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 34. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Jednog saradnika za nastavu za užu naučnu oblast Germanistika
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
Jednog stručnog saradnika za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za romanistiku
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog Komisije:

 • dr Maja Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nataša Milićević, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Sonja Filipović Kovačević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za germanistiku
Jednog asistenta  za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog Komisije:

 • dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog Komisije:

 • dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog Komisije:

 • dr Vladimir Barović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dragan Stanić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dejan Pralica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog Komisije:

 • dr Slađana Zuković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Jelena Đermanov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za rumunistiku
Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rumunistika

Predlog Komisije:

 • dr Ivana Ivanić, docent za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Laura Spariosu, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Daniel-Sorin Vintila, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Ruski jezik i književnost, Univerzitet Tibiskus, Temišvar, Rumunija

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog Komisije:

 • dr Prvoslav Janković, profesor emeritus za užu naučnu oblast Pedagoške nauke – Metodika nastave, Pedagoški fakultet, Sombor
 • dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika

Predlog Komisije:

 • dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog Komisije:

 • dr Dojčil Vojvodić, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Biljana Marić, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Radoslava Trnavac, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog Komisije:

 • dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd
 • dr Dragana Popović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog Komisije:

 • dr Pavle Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Mirko Savić, red. prof. za užu naučnu oblast Kvantitativni metodi u ekonomiji, Ekonomski fakultet, Subotica
 • dr Jasmina Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Niš

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog Komisije:

 • dr Srđan Šljukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Valentina Sokolovska, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Mirjana Bobić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog Komisije:

 • dr Žolt Lazar, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dušan Mojić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd
 • dr Dejan Janković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, PoLjoprivredni fakultet, Novi Sad

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog Komisije:

 • dr Vladislava Ružić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog Komisije:

 • dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Gordana Štrbac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog Komisije:

 • dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Damir SmiLjanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za hungarologiju
Jednog lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog Komisije:

 • dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Marija Pastor Kiči, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 • dr Eleonora Kovač Rac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Jelisavete Šafranj u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Veseline Đurkin u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – srpski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Bojane Komaromi u zvanje docenta za užu naučnu oblast Strani jezik – engleski (Anglistika) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

8. Žalba na Odluku Filozofskog fakulteta

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

Vrh strane