40. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 40. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK, 22. 11. 2019. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 39. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za komparativnu književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Odsek za slavistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog Komisije:

 1. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Biljana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog Komisije:

 1. dr Tanja Milićev, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Maja Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Nataša Milićević, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sa

- Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog Komisije:

 1. dr Borislava Eraković, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nataša Milićević, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Jagoda Topalov, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za germanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog Komisije:

 1. dr Nikolina Zobenica, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Milica Pasula, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Ana Stipančević, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Jelena Kostić-Tomović, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog Komisije:

 1. dr Slavija Kabić, red. prof.  za užu naučnu oblast Teorija i povijest književnosti (Njemačka književnost), Odjel za germanistiku, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
 2. dr Jelena Kostić Tomović, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Marija Kleut, profesor emeritus, Univerzitet u Novom Sadu

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog Komisije:

 1. dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog Komisije:

 1. dr Milica Pasula, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Ana Stipančević, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog Komisije:

 1. dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, docent za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za istoriju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Klasične nauke (Klasični jezici i antička kultura)

Predlog Komisije:

 1. dr Ifigenija Radulović, vanr. prof.  za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Snežana Vukadinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Žarko Petković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet, Beograd

Odsek za romanistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog Komisije:

 1. dr Željko Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd
 2. dr Dušica Todorović Lakava, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Aleksandra Blatešić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog Komisije:

 1. dr Sanja Maričić Mesarović, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Bojana Kovačević Petrović, docent za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Tamara Valčić Bulić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za pedagogiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija za predmete iz oblasti Socijalne pedagogije, Liderstva u obrazovanju, Metodologije pedagoških istraživanja i Statistike u pedagoškim istraživanjima

Predlog Komisije:

 1. dr Olivera Knežević Florić, red. prof.  za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Slađana Zuković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Aleksandar Tadić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Beograd

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija za predmete iz oblasti Predškolske pedagogije

Predlog Komisije:

 1. dr Jasmina Klemenović, red. prof.  za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija za predmete iz oblasti Mentalnog zdravlja, Razvojne i pedagoške psihologije

Predlog Komisije:

 1. dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Veljko Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija za predmete iz oblasti Psihometrije

Predlog Komisije:

 1. dr Dušanka Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Jasmina Kodžopeljić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dušica Filipović Đurđević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beogra

Odsek za slovakistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog Komisije:

 1. dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Svenka Savić, profesor emeritus, Univerzitet u Novom Sadu
 3. dr Dalibor Sokolović, docent za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet, Beograd

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog Komisije:

 1. dr Jasmina Dražić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd
 3. dr Milan Ajdžanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakkultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog Komisije:

 1. dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakkultet, Novi Sad
 4. dr Vladislava Ružić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za filozofiju
- Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog Komisije:

 1. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Damir Smiljanić, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za hungarologiju
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Predlog Komisije:

 1. dr Čila Utaši, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Hargita Horvat Futo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Eržebet Čanji, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Zoltan Virag, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Segedin, Mađarska

- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Predlog Komisije:

 1. dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Eleonora Kovač Rac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Marija Pastor Kiči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Interkatedarsko veće studijskog programa Socijalni rad
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Socijalni rad i socijalna politika

Predlog Komisije:

 1. dr Nevenka Žegarac, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija i metodologija socijalnog rada, Fakultet političkih nauka, Beograd
 2. dr Natalija Perišić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Beograd
 3. dr Ivana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakkultet, Novi Sad
 4. dr Marko Škorić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija za predmete iz oblasti teorije i metodologije društvenih nauka

Predlog Komisije:

 1. dr Marko Škorić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dejan Janković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 3. dr Ana Rajačić Bilinović, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Fakultet
- Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment sa 10 % radnog vremena

Predlog Komisije:

 1. dr Branislav Nerandžić, red. prof. za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 3. dr Boris Popov, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakkultet, Novi Sad
 4. dr Jelena Matanović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Novi Sad

5. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Milke Imbronjev u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Svetski jezici – engleski jezik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

6. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Ivane Milovanović u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociološke nauke u sportu i fizičkom vaspitanju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Andrijane Berić u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Germnistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

8. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Katarine Ivanović i Vojislava Jovanovića u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Svetski jezici – engleski jezik na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

9. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Staše Đokić u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Opštemedicinska i opšteobrazovna (Engleski jezik) na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

10. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Branislave Ličen u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

                                                                                    Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                            Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 

Vrh strane