38. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 38. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati u PETAK, 5. 7. 2019. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 37. sednice Izbornog veća Filozofskog fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

3. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog Komisije:

 1. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Katarina Rasulić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Predlog Komisije:

 1. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Biljana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš

Odsek za komparativnu književnost
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
Predlog Komisije:

 1. dr Gordana Pokrajac, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Pavle Botić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za medijske studije
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo
Predlog Komisije:

 1. dr Jelena Kleut, docent za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Brankica Drašković, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Smiljana Milinkov, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Predlog Komisije:

 1. dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Tatjana Đurin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 4. dr Ivan Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filozofski fakultet, Niš

Odsek za rusinistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusinistika
Predlog Komisije:

 1. dr Prvoslav Janković, profesor emeritus, Pedagoški fakultet, Sombor
 2. dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Janko Ramač, red. prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za slavistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog Komisije:

 1. dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Bogdan Kosanović, profesor emeritus Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Snežana Jelesijević, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog Komisije:

 1. dr Dojčil Vojvodić, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Marija Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Anžela Prohorova, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog Komisije:

 1. dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. u penziji za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Marija Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Dragana Popović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Predlog Komisije:

 1. dr Marija Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Dragana Popović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Anžela Prohorova, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Odsek za slovakistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika
Predlog Komisije:

 1. dr Adam Svetlik, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Ana Makišova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Marta Součkova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Prešovo, Slovačka

Odsek za srpsku književnost
Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Predlog Komisije:

 1. dr Radoslav Eraković, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad
 3. dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

4. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Vesne Bulatović u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

                                                                                   Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                            Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

Vrh strane