38. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 38. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК, 5. 7. 2019. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 37. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за славистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

3. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог Kомисије:

 1. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Катарина Расулић, ванр. проф. за ужу научну област Англистика, Филолошки факултет, Београд

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Предлог Kомисије:

 1. др Твртко Прћић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Биљана Мишић Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Ниш

Одсек за компаративну књижевност
Једног асистента за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности
Предлог Kомисије:

 1. др Гордана Покрајац, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Бојана Стојановић Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Владимир Гвозден, ванр. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Павле Ботић, ванр. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за медијске студије
Једног асистента за ужу научну област Новинарство
Предлог Kомисије:

 1. др Јелена Клеут, доцент за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Бранкица Драшковић, доцент за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Смиљана Милинков, доцент за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Предлог Kомисије:

 1. др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ненад Крстић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Татјана Ђурин, ванр. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Иван Јовановић, ванр. проф. за ужу научну област Француски језик, Филозофски факултет, Ниш

Одсек за русинистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русинистика
Предлог Kомисије:

 1. др Првослав Јанковић, професор емеритус, Педагошки факултет, Сомбор
 2. др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Јанко Рамач, ред. проф. за ужу научну област Национална историја, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за славистику
Једног асистента за ужу научну област Русистика
Предлог Kомисије:

 1. др Драгиња Рамадански, ванр. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Богдан Косановић, професор емеритус Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Снежана Јелесијевић, доцент за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд

Једног асистента за ужу научну област Русистика
Предлог Kомисије:

 1. др Дојчил Војводић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Марија Стефановић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Анжела Прохорова, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика
Предлог Kомисије:

 1. др Драгиња Рамадански, ванр. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Марија Стефановић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика
Предлог Kомисије:

 1. др Марија Стефановић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Анжела Прохорова, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за словакистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика
Предлог Kомисије:

 1. др Адам Светлик, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Марта Соучкова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет, Прешово, Словачка

Одсек за српску књижевност
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Предлог Kомисије:

 1. др Радослав Ераковић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Сава Дамјанов, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Миливој Ненин, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

4. Мишљење матичног Факултета о избору Весне Булатовић у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду.

                                                                                   Декан Филозофског факултета
                                                                            Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

 

Врх стране