56. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 56. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.


1. Усвајање записника са 55. седнице Изборног већа

2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: др Ана Стипанчевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ана Стипанчевић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Германистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за компаративну књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративнa књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Павле Ботић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Павле Ботић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Светска и компаративнa књижевности са теоријом књижевности
Гласају редовни професори.

4. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звња) за ужу научну област Психологија (за предмете из области психотерапије, психолошког саветовања и психологије партнерских односа).
Пријављен један кандидат: др Јелена Шакотић Курбалија.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јелена Шакотић-Курбалија предложи у звање редовног професора за ужу научну област Психологија (за предмете из области психотерапије, психолошког саветовања и психологије партнерских односа).
Гласају редовни професори.

5. Утврђивање предлога за избор у звање

једнога наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика
Пријављен један кандидат: др Ксенија Шуловић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ксенија Шуловић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Романистика.
Гласају редовни професори.

6. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за румунистику
једног настваника (сва звања) за ужу научну област Румунистика
Пријављен један кандидат: др Вирђинија Поповић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Вирђинија Поповић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Румунистика.
Гласају редовни професори.

7. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
једног асистента са докторатом за ужу научну област Новинарство
Пријављен један кандидат: др Златомир Гајић
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Златомир Гајић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Новинарство.
Гласају сви.

8. Одсек за славистику

једног вишег лектора за ужу научну област Русистика
Пријављен један кандидат: Милорад Миљаковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Милорад Миљаковић изабере у звање вишег лектора за ужу научну област Русистика.
Гласају сви.

9. Одсек за хунгарологију

једног лектора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика
Пријављен један кандидат: Вилма Тишкеи.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Вилма Тишкеи изабере у звање лектора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика.
Гласају сви.

10. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање

Одсек за германистику
-
једног лектора за ужу научну областГерманистика

Предлог комисије:

 1. др Сања Нинковић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за историју
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века и Помоћне историјске науке)

Предлог комисије:

 1. др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Дејан Микавица, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Золтан Ђере, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Сузана Рајић, ред. проф. за ужу научну област Национална историја новог века, Филозофски факултет Београд
 5. др Славиша Недељковић, ред. проф. за ужу научну област Историја, Филозофски факултет Ниш.

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Археологија (праисторијска археологија, културно-историјско наслеђе, музеологија)

Предлог комисије:

 1. др Владимир Михајловић, ванредни. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Весна Манојловић-Николић, ванред. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Весна Димитријевић, ред. проф. за ужу научну област Археологија, Филозофски факултет у Београду.

Одсек за компартивну књижевност
- једног асистента за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Гордана Покрајац, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративнa књижевноси са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бојана Стојановић-Пантовић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Стеван Брадић, доц. за ужу научну област Светска и компаративнa књижевноси са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за медијске студије
-
једног наставника (сва звaња) за ужу научну област Новинарство

Предлог комисије:

 1. др Дејан Пралица, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Смиљана Милинков, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Драгана Павловић, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за педагогију
- једног асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије:

 1. др Слађана Зуковић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јелена Ђерманов, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Оливера Кнежевић-Флорић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.

- два сарадника у настави за ужу научну област Педагогија

Предлог комисије:

 1. др Слађана Зуковић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Оливера Гајић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за славистику
- једног вишег лектора за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Маја Крстић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марија Стефановић, ванред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Драгана Поповић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад

- једног вишег лектора за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Лазар Милентијевић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марија Стефановић, ванред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Мелина Панаотовић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад

- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Дојчил Војводић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сaд
 2. др Рајнa Драгићевић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет Београд
 3. др Ксенија Кончаревић, ред. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет Београд

- једног асистента са докторатом за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Наташа Ајџановић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марија Стефановић, ванред. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Драгана Поповић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за српски језик и лингвистику
- једног асистента са докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Миливој Алановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Гордана Штасни, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Гордана Штрбац, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад

- једног асистента са докторатом за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Наташа Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Марина Курешевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад

- једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика (Синаткса и семантика стандардног српског језика, Општа лингвистика)

Предлог комисије:

 1. др Ивана Антонић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Наташа Киш, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Дејан Средојевић, ванред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад

11. Мишљење матичног Факултета о избору др Јелене Биљетине у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистичке науке – енглески језик на Педагошком факултету у Сомбору.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору др Јелене Биљетине у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистичке науке –енглески језик на Педагошком факултету у Сомбору.

12. Мишљење матичног факултета о избору др Ане Томашевић Нешић у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија на Факултету техничких наука у Новом Саду

Одсек за социологију дао је позитивно мишљење о избору др Ане Томашевић Нешић у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија на Факултету техничких наука у Новом Саду

13. Мишљење матичног факултета о избору др Даниеле Королијe Црквењаков у звање редовног професора за ужу научну област Историјске, археолошке и класичне науке на Академији уметности у Новом Саду.

Одсек за историју дао је позитивно мишење о избору др Даниеле Королијe Црквењаков у звање редовног професора за ужу научну област Историјске, археолошке и класичне науке на Академији уметности у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш с.р.

Врх стране