41. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 41. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК, 31. 01. 2020. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 40. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за психологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за славистику
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Одсек за српску књижевност
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Одсек за филозофију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
- Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика

Одсек за славистику
- Једног асистента за ужу научну област Русистика

Одсек за филозофију
- Једног асистента са докторатом за ужу научну област Филозофске науке

Одсек за хунгарологију
- Једног асистента за ужу научну област Општа мађарска лингвистика

Интеркатедарски студијски програм Социјални рад
- Једног асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Одсек за медијске студије
- Једног асистента за ужу научну област Камера

Предлог Комисије:

 1. др Дубравка Лазић, ред. проф. за ужу научну област Фотографија, Академија уметности, Нови Сад,
 2. др Јован Милинов, ред. проф. за ужу научну област Камера, Академија уметности, Нови Сад,
 3. мр Драган Живанчевић, ред. проф. за ужу научну област Нови ликовни медији, Академија уметности, Нови Сад,
 4. др Дејан Пралица, ванр. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за психологију
- Једног асистента за ужу научну област Психологија за предмете из области Развојне психологије

Предлог Комисије:

 1. др Марија Зотовић Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Иван Јерковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,
 3. др Јелица Петровић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Војислава Бугарски Игњатовић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Медицински факултет, Нови Сад.

Одсек за славистику
- Једног асистента за ужу научну област Русистика

Предлог Комисије:

 1. др Драгиња Рамадански, ванр. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Жељко Милановић, ванр. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад,
 3. мр Наташа Ајџановић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад,

Одсек за социологију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија за предмете Класичне социолошке теорије и Савремене социолошке теорије

Предлог Комисије:

 1. др Марко Шкорић, ванр. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Душан Маринковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Драгољуб Б. Ђорђевић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Машински факултет, Ниш

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија за предмете Социологија комуникација и Социологија знања

Предлог Комисије:

 1. др Душан Маринковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Жолт Лазар, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ивана Спасић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд

- Једног асистента за ужу научну област Социологија за предмете из области Социологија рада и организације и Социолошког метода

Предлог Комисије:

 1. др Марица Шљукић, ванр. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Срђан Шљукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Снежана Стојшин, ванр. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија за предмете Дескриптивна статистика и Статистички методи

Предлог Комисије:

 1. др Валентина Соколовска, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ана Пајванчић Цизељ, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Драган Станојевић, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Београд

Одсек за српску књижевност
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог Комисије:

 1. др Љиљана Пешикан Љуштановић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад,
 2. др Биљана Сикимић, научни саветник за ужу научну област Етнолингвистика, Балканолошки институт, Београд
 3. др Оливера Радуловић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад

Одсек за филозофију
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог Комисије:

 1. др Дамир Смиљанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Драган Проле, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Драго Ђурић, ред. проф. за ужу научну област Општа филозофија, Филозофски факултет, Београд

Интеркатедарско веће студијског програма Социјални рад
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социјални рад и социјална политика

Предлог Kомисије:

 1. др Мирослав Бркић, ред. проф. за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд
 2. др Наталија Перишић, ванр. проф. за ужу научну област Социјална политика, Факултет политичких наука, Београд
 3. др Ивана Михић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 4. др Ана Билиновић, доцент за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет, Нови Сад

5. Именовање комисије за избор звање

Одсек за српску књижевност
- Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог Комисије:

 1. др Драган Станић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Ђорђе Деспић, ванр. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Никола Грдинић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Снежане Шаранчић Чутура и др Сање Голијан Елез у звање редовног професора за ужу научну област Књижевне науке на Педагошком факултету у Сомбору.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Весне Марковић у звање редовног професора за ужу научну област Филолошке и књижевне науке на Академији уметности у Новом Саду.

8. Мишљење матичног Факултета о избору др Сање Кример Габоровић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик – енглески језик на Грађевинском факултету у Суботици.

9. Мишљење матичног Факултета о избору др Ота Беке у звање доцента за ужу научну област Филолошке науке: Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности и Комуникологија о Дидактичко-методичке науке: Методика наставе мађарског језика и књижевности на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

                                                                                                Декан Филозофског факултета
                                                                                         Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

Врх стране