70. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 70. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 19. до 22.1.2024. године

 

  1. Усвајање записника са 69. седнице Изборног већа Филозофског факултета;
  2. Избор у звање и заснивање радног односа

Центар за језике

- једног асистента за ужу научну област Културе у контакту

Пријављен је један кандидат и то Мила Стаменковић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да Милу Стаменковић предложи у звање лектора за ужу научну област Културе у контакту.

Гласају сви.

 

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић с.р.

Врх стране